Wachttijden in de medisch-specialistische zorg

Perspectief
C.J.E. Kaandorp
T.E.D. van der Grinten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:375-8
Abstract

Samenvatting

Wachttijden in de medisch-specialistische zorg zijn moeilijk terug te brengen door de snel groeiende vraag en het daarbij achterblijven van het aanbod. Ze waren het onderwerp van een Tijdschriftconferentie, waar betrokkenen vanuit verschillende achtergronden de problemen inschatten en kansrijke manieren van aanpak bespraken op micro-, meso- en macroniveau. In de eerste categorie werd een systeem gepresenteerd, ontwikkeld in het Leids Universitair Medisch Centrum, dat inzicht biedt in de verwachte wachttijd per ziektecategorie, dat de knelpunten in de praktijk verduidelijkt en de zorgkwaliteit en de planning van patiëntenstromen ondersteunt. Voor het mesoniveau werd besproken hoe de verschillen binnen en tussen instellingen en binnen en tussen regio's kunnen worden verkleind; dit kan onder andere door de werklast beter te spreiden. Dit biedt een betere bijdrage aan een structurele oplossing dan extrareguliere initiatieven. Tenslotte werd ingegaan op de betekenis van de actuele verschuiving van belangrijke (regie)taken van de overheid naar verzekeraars. De aanwezigen verwachtten dat het stimuleren van regionale initiatieven van ziekenhuizen en zorgverzekeraars door middel van meer geld en ruimte, toegekend door de overheid en onder haar toezicht (inspectie), de beste kansen biedt tot verkorting van de wachttijden en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Postbus 75.971, 1070 AZ Amsterdam.

Mw.dr.C.J.E.Kaandorp, arts, assistent wetenschappelijke eindredactie.

Erasmus Universiteit, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Rotterdam.

Prof.dr.T.E.D.van der Grinten, sociaal-econoom, hoogleraar Beleid en Organisatie Gezondheidszorg.

Contact mw.dr.C.J.E.Kaandorp

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties