De toestand van de Nederlandse gezondheidszorg: behoefte aan genuanceerde en concrete maatstaven

Opinie
P.P. Groenewegen
G. van der Wal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1722-5
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1752-5.

In het tv-spotje van een zorgverzekeraar zien we meneer Faber die voor klachten naar het ziekenhuis moet. Hij kan echter niet worden geopereerd, want er komt een spoedgeval tussendoor. Teleurgesteld vertrekt hij uit het ziekenhuis. Dat herhaalt zich nog twee keer. In de laatste shot verlaat meneer Van Kuik onverrichter zake het ziekenhuis. Hij kan niet worden behandeld, want er is een spoedgeval: meneer Faber.

Herhaaldelijk uitgestelde operaties, wachtlijsten in de ‘cure’ en in de ‘care’, huisartsen die hun tijd verdoen met het leuren met patiënten voor een ziekenhuisopname, verpleeghuispatiënten op ‘verkeerde bedden’ in ziekenhuizen, artsen die meehelpen met het wassen en uit bed halen van verpleeghuisbewoners, gebrek aan privacy in verpleeghuizen, gerantsoeneerde thuiszorg. Gebrek aan middelen, personeelstekorten, onvoldoende doelmatigheid. Gaat het wel goed met onze gezondheidszorg? ‘Niet zo best’, concludeerden vorig jaar de economen Van de Ven en Van Praag.1 Op…

Auteursinformatie

Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL), Utrecht.

Vrije Universiteit Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Prof.dr.G.van der Wal, sociaal-geneeskundige.

Contact Prof.dr.P.P.Groenewegen, socioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties