De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg in internationaal perspectief: achtergronden en implicaties voor beleid

Perspectief
P.G.N. Kramers
P.W. Achterberg
E.A. van der Wilk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1752-5
Abstract

Samenvatting

Het ‘World health report 2000’ heeft tot discussie geleid over de prestaties van Nederland, internationaal gezien, op het gebied van gezondheid en zorg. De enige concrete uitkomst was een ‘rapportcijfer’: Nederland stond op de 17e plaats. Het gezondheidsbeleid heeft meer houvast aan concrete punten van vergelijking zoals gepresenteerd door enkele andere recente rapporten, bijvoorbeeld dat van de Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). In Nederland blijkt de ontwikkeling van de levensverwachting vooral bij vrouwen achter te blijven. Roken is hiervan een belangrijke oorzaak. Ook de perinatale sterfte in Nederland ontwikkelt zich niet gunstig. Een van de oorzaken is dat de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen, sterk is gestegen. Internationale vergelijking van volksgezondheidsgegevens geeft een extra signaal aan het beleid. Daarom moet energie worden gestoken in het internationaal harmoniseren van gegevensverzameling.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Dr.P.G.N.Kramers, bioloog-epidemioloog; dr.P.W.Achterberg, biochemicus-epidemioloog; mw.drs.E.A.van der Wilk, gezondheidskundige.

Contact dr.P.G.N.Kramers (pgn.kramers@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties