De 'beste' ziekenhuizen van Nederland; kanttekeningen bij de Elsevier-enquête

Opinie
J.J.E. van Everdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2537-40
Abstract

Voor de vierde maal heeft het weekblad Elsevier een enquête gehouden onder artsen, verpleegkundigen en ziekenhuisdirecteuren waarin vragen werden gesteld over de reputatie van algemene en academische ziekenhuizen. Voor de vierde maal leverde dit een ranglijst op van wat Elsevier de beste ziekenhuizen van Nederland noemt.1 En voor de vierde maal was de respons van de geënquêteerde zorgverleners buitengewoon gering. De beroepsgroep werkt niet echt mee aan deze ‘kwaliteitsbeoordeling’ en maakt zich ook niet druk om de uitkomsten, zo lijkt het. Er zijn op de enquêteresultaten vrijwel geen reacties gekomen, geen commentaren in andere nieuwsbladen, geen ingezonden brieven, zelfs niet in Elsevier zelf. Waar ligt dat aan? De meest voor de hand liggende conclusie is dat niemand de enquête serieus neemt. Is dat zo? En zo ja, is dat terecht?

aanleiding

Het is alweer ruim 10 jaar geleden dat prof.dr.A.J. Dunning in een hoofdartikel van dit tijdschrift onder de…

Auteursinformatie

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht.

Dr.J.J.E.van Everdingen, dermatoloog, adjunct-directeur Medisch-specialistische Kwaliteit.

Ook interessant

Reacties