Prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen

Methodologie van onderzoek 9: meten van de kwaliteit van zorg
Stand van zaken
03-12-2012
Sabrina Siregar, Rolf H.H. Groenwold, Michel I.M. Versteegh en Lex A. van Herwerden
  • Een goede prestatie-indicator meet de kwaliteit van de zorg, waarbij gebruik kan worden gemaakt van klinische uitkomsten.

  • Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen het proces en de structuur van de zorg een beeld geven van de kwaliteit.

  • Een uniforme prestatie-indicator voor een ziekenhuis als geheel is een utopie; men dient zich te richten op prestatie-indicatoren voor specifieke aandoeningen.

  • Er zitten haken en ogen aan het gebruik van prestatie-indicatoren voor het onderling vergelijken van ziekenhuizen; onder meer de correctie voor casemix, de statistische betrouwbaarheid van de metingen en de validatie van de prestatie-indicatoren.

  • Weloverwogen prestatie-indicatoren kunnen worden gebruikt om trends te monitoren en om die praktijken te herkennen die onder een vastgestelde norm presteren, maar niet om ranglijsten op te stellen.