Methodologie van onderzoek 9: meten van de kwaliteit van zorg

Prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen

Klinische praktijk
Sabrina Siregar
Rolf H.H. Groenwold
Michel I.M. Versteegh
Lex A. van Herwerden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5487
Abstract

Samenvatting

  • Een goede prestatie-indicator meet de kwaliteit van de zorg, waarbij gebruik kan worden gemaakt van klinische uitkomsten.

  • Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen het proces en de structuur van de zorg een beeld geven van de kwaliteit.

  • Een uniforme prestatie-indicator voor een ziekenhuis als geheel is een utopie; men dient zich te richten op prestatie-indicatoren voor specifieke aandoeningen.

  • Er zitten haken en ogen aan het gebruik van prestatie-indicatoren voor het onderling vergelijken van ziekenhuizen; onder meer de correctie voor casemix, de statistische betrouwbaarheid van de metingen en de validatie van de prestatie-indicatoren.

  • Weloverwogen prestatie-indicatoren kunnen worden gebruikt om trends te monitoren en om die praktijken te herkennen die onder een vastgestelde norm presteren, maar niet om ranglijsten op te stellen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.

Afd. Cardio-Thoracale Chirurgie: drs. S. Siregar, arts-onderzoeker cardio-thoracale chirurgie; prof.dr. L.A. van Herwerden, cardio-thoracaal chirurg.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en eerstelijns Geneeskunde: dr. R.H.H. Groenwold, arts-epidemioloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Thoraxchirurgie, Leiden.

Drs. M.I.M. Versteegh, cardio-thoracaal chirurg.

Contact drs. S. Siregar (s.siregar@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 oktober 2012

Betrouwbaarheid dataregistratie van complexe patiënten
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek

Ook interessant

Reacties

Arturo
Knol

De auteurs noemen samengestelde prestatie-indicatoren.  Op de lagere school leerden we dat met appels en peren niet gerekend kan worden.  De algebraïsche voorwaarden voor normaal rekenen zijn dan niet vervuld. Ik heb een berekening gemaakt voor drie prestatie-indicatoren volgens de methode van de auteurs en deze beoordeeld op consistentie doormiddel van transitiviteit met behulp van propositielogica. Transitiviteit is bijvoorbeeld dat uit FC Groningen wint van Feyenoord en Feyenoord wint van Ajax zou volgen dat FC Groningen van Ajax wint. Voor 3 zorgaanbieders , die beoordeeld worden op 3 prestatie-indicatoren op een schaal van 3 (onder, gelijk aan,boven de norm) bleek  55% van alle mogelijke permutaties inconsistent.(1)). Als de interne validiteit van samengestelde prestatieindicatoren(2) niet in orde is blijft  kwaliteitsbeoordeling een schimmig begrip. Door de betrouwbaarheid van de methode te vermelden volgens keuzetheorie(3) kan hier aan worden tegemoet gekomen.  In de keuze theorie worden meestal verkiezingen beschreven, maar bij kwaliteit vervullen de prestatieindictoren de functie van kiezer.

Arturo Knol, huisarts n.p.

  1. A.Knol  Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B161 (reactie)
  2. Bortz J, Lienert GA, Boehnke K. Verteilungsfreie Methoden in der Biostatistik. Springer: Berlijn; 2008.
  3. http://www.kennislink.nl/publicaties/is-democratie-wiskundig-onmogelijk(geraadpleegd op 170102012 15.35 )