baas over eigen sterftecijfers

Risicogewogen ziekenhuismortaliteit

Opinie
Sabrina Siregar
Michel I.M. Versteegh
Lex A. van Herwerden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4103
Abstract

kwaliteit gezondheidszorg

De behoefte aan transparantie van de kwaliteit in de gezondheidszorg neemt toe: kwaliteitsindicatoren worden uitgebreid, manieren om zorgkwaliteit te meten worden gezocht en publicatie van sterftecijfers wordt geëist.1-3 De publieke opinie, aangevoerd door de media, de politiek en de ziektekostenverzekeraars, vraagt om openbaarheid.

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur eiste Elsevier enige tijd geleden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de openbaarmaking van sterftecijfers van ziekenhuizen in Nederland in de vorm van gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfers (de ‘Hospital standardized mortality ratio’ (HSMR)).3 Verstrekking van die laatste cijfers bleek echter niet mogelijk, omdat de IGZ naar eigen zeggen niet in het bezit was van deze informatie. Uit het publieke debat dat daarop volgde, werd duidelijk waarom publicatie van de gegevens bovendien niet gewenst was: de HSMR is geen goede afspiegeling van de zorgkwaliteit en geeft dus een oneerlijke vergelijking van ziekenhuizen.2 Deze zaak is…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Cardio-Thoracale Chirurgie, Utrecht.

Drs. S. Siregar, arts-onderzoeker cardio-thoracale chirurgie; prof.dr. L.A. van Herwerden, cardio-thoracaal chirurg.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Cardio-Thoracale Chirurgie, Leiden.

Drs. M.I.M. Versteegh, cardio-thoracaal chirurg.

Contact drs. S. Siregar (s.siregar@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de afdeling Cardio-Thoracale Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht ontvangt financiële ondersteuning van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirugie om een deel van het salaris van de eerste auteur te bekostigen.
Aanvaard op 9 november 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties