Invloed op het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer (HSMR)

Betrouwbaarheid dataregistratie van complexe patiënten

Onderzoek
Johanna A.M.G. Tol
Mariëtte C. Broekman
Marcel A.L. Brauers
Thomas M. van Gulik
Olivier R.C. Busch
Dirk J. Gouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4918
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van dataregistratie ten behoeve van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer (HSMR).

Opzet

Retrospectief, beschrijvend.

Methode

Uit een prospectieve onderzoeksdatabase werden gegevens verzameld van alle patiënten die in 2009 en 2010 in ons ziekenhuis een partiële pancreatoduodenectomie wegens pancreascarcinoom hadden ondergaan. Deze werden vergeleken met gegevens van dezelfde patiënten in de Landelijke Medische Registratie (LMR), aangeleverd door de medische administratie van ons ziekenhuis. Verschillen tussen deze 2 registraties werden onderzocht aan de hand van 3 variabelen: mortaliteit, hoofddiagnose en nevendiagnosen (onderverdeeld in complicaties en comorbiditeiten). Met de Charlson-index werd voor beide registraties de comorbiditeitsscore per patiënt berekend.

Resultaten

In de onderzoeksdatabase stonden 118 patiënten geregistreerd. Van deze patiënten kwamen er 103 voor in de LMR-data; 15 patiënten waren daarin niet geregistreerd. Er was geen verschil tussen beide registraties in patiëntkenmerken en mortaliteit (2,5%). In de LMR was de hoofddiagnose van 5 patiënten onjuist geregistreerd. Deze dataregistratie vermeldde 136 complicaties en 51 comorbiditeiten, waarvan 35 comorbiditeiten juist waren geregistreerd. De onderzoeksdatabase vermeldde voor dezelfde patiënten 188 complicaties en 99 comorbiditeiten. In de onderzoeksregistratie besloegen comorbiditeiten 34% van alle nevendiagnosen, in de LMR 19% (p

Conclusie

In de LMR-dataregistratie worden comorbiditeiten van patiënten met een pancreascarcinoom die resectie ondergaan, onvoldoende geregistreerd. Dit leidt tot onvoldoende correctie voor de case-mix en een lage score op de Charlson-index, wat kan resulteren in een onjuiste HSMR.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Chirurgie: drs. J.A.M.G. Tol, arts-onderzoeker; prof.dr. T.M. van Gulik, prof.dr. O.R.C. Busch en prof.dr. D.J. Gouma, chirurgen.

Afd. Medische Administratie: M.C. Broekman, codeur; M.A.L. Brauers, hoofd medische administratie

Contact drs. J.A.M.G. Tol (j.tol@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 juli 2012

Prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen

Ook interessant

Reacties