Wat bepaalt de wachttijd voor cataractoperatie, knieartroscopie en totale heupartroplastiek en hoe tevreden zijn patiënten?

Onderzoek
J.W. Groothoff
S.W. Kruijer
D. Post
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1489-93
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht krijgen in de wachttijden voor cataractoperatie, artroscopie en totale heupartroplastiek en het oordeel van de patiënt hierover.

Opzet

Retrospectief. Plaats. De provincie Groningen. Methode. De onderzoekspopulatie werd verkregen via een aselecte steekproef en bestond uit 300 ziekenfondsverzekerden bij wie in 1992 een cataractoperatie (100), een artroscopie (100), of een totale heupartroplastiek (100) was uitgevoerd en 50 particulier verzekerden die in 1992 een cataractoperatie hadden ondergaan. Door middel van een gestructureerde vragenlijst werd informatie verkregen over basisvariabelen (leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, werk, gepercipieerde urgentie en verzekeringsvorm), wachttijd en tevredenheid over de wachttijd. De relatie tussen determinanten en wachttijd werd getoetst met Mann-Whitney- en Kruskal-Wallis-toetsen.

Resultaten

De wachttijd vanaf plaatsing op de wachtlijst tot aan de operatie was voor oog-, knie- en heuppatiënten respectievelijk 5, 2 en 7 maanden. De wachttijd per ziekenhuis varieerde voor de oogoperatie van 4 tot 7 maanden, voor de knieoperatie van 1 tot 4 maanden en voor de heupoperatie van 2,5 tot 12 maanden. De wachttijd werd niet beïnvloed door basisvariabelen, behalve voor de heupoperatie waarbij een door de verzekerde gepercipieerde hoge urgentie van de specialist in verband stond met een kortere wachttijd. Over de wachtijd voor de operatie was 60 van de oogpatiënten, 45 van de kniepatiënten en 47 van de heuppatiënten tevreden. Ongeveer 15 van de totale onderzoekspopulatie was hierover ontevreden.

Conclusie

Wachttijden voor operaties in dit onderzoek werden niet bepaald door persoonsgebonden basisvariabelen, verschilden sterk per ziekenhuis en leidden, ondanks een duur van vaak maanden, bij het grootste deel van de patiënten niet tot ontevredenheid.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Instituut Sociale Geneeskunde, Ant. Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen.

Dr.J.W.Groothoff, medisch socioloog: S.W.Kruijer, verplegingswetenschapper; prof.dr.D.Post, sociaal-geneeskundige.

Contact dr.J.W.Groothoff

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties