Waarom zouden artsen roken?

Opinie
H. Adriaanse
J. van Reek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2207-8

Zie ook het artikel op bl. 2224.

Waarom zouden artsen eigenlijk roken, en hoe zouden ze een positieve invloed kunnen uitoefenen op deze gewoonte bij anderen? Van hun motieven om te roken weten wij niet veel meer dan van de redenen om (door) te (gaan met) roken die door de algemene bevolking worden genoemd. Het is opmerkelijk dat in de literatuur over roken onder artsen zo weinig specifieks wordt vermeld over de motieven of oorzaken die ten grondslag liggen aan deze ongezonde gewoonte.1 Daarentegen worden in de literatuur over het roken onder verpleegkundigen de oorzaken breeduit besproken,2 zoals de dubbele belasting door het werken thuis en buitenshuis van de merendeels vrouwelijke verpleegkundigen en de geringe greep van verpleegkundigen op de werksituatie, waarin ze hoofdzakelijk uitvoerend en reagerend handelen. Hierdoor ontstaat stress, met als compensatie frequent en veel roken. Roken blijkt ook een element te zijn van professionele socialisatie…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Algemene faculteit, Capaciteitsgroep Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding: drs.H.Adriaanse, onderwijskundige.

Medische faculteit, Capaciteitsgroep Medische Sociologie: drs.J.van Reek, medisch socioloog.

Contact drs.H.Adriaanse

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties