Rookgewoonten van artsen wereldwijd; een overzicht van 100 onderzoekingen naar tabaksgebruik onder artsen in 31 landen in de periode 1951-1985

Onderzoek
H. Adriaanse
J. van Reek
W.M. van Zutphen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2224-9
Abstract

Samenvatting

Om inzicht te verkrijgen in de rookgewoonten van artsen ten opzichte van die van de algemene bevolking werd de betreffende literatuur aan een vergelijkend onderzoek onderworpen voor wat betreft de rookprevalenties. Definiëring van de rookgewoonte bleek niet steeds gelijkluidend in alle landen. Toch bleek het mogelijk enkele trends in de ontwikkeling van het rookgedrag te onderkennen.

Uit ruim 100 onderzoeken over het roken van artsen in 31 landen in de periode 1951-1985 blijkt dat artsen minder roken dan de algemene bevolking in die landen. Uitzondering hierop vormen de mannelijke artsen in Portugal, Frankrijk en Nederland, en de vrouwelijke artsen in Finland, Rusland, Japan, Portugal en Spanje. De rookprevalentie neemt vrijwel overal af. Grootschalige onderzoeken in de Verenigde Staten van Amerika, Engeland, en in Scandinavië in de vijftiger jaren leidden mede tot daling van rookprevalenties onder artsen in die landen in de zestiger jaren. In de oudere geïndustrialiseerde landen in Europa en in de recente geïndustrialiseerde landen in de Pacific-regio is de daling van het aantal rokers onder artsen later ingetreden. In mediterrane landen ontstond pas kort geleden een dergelijk verschijnsel. In ontwikkelingslanden werden hoge rookprevalenties onder mannelijke artsen gevonden.

Er wordt een pleidooi gehouden voor internationale coördinatie van onderzoek en activiteiten op het terrein van de bestrijding van het roken.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Algemene faculteit, Capaciteitsgroep Gezondheidsvoorlichting en – Opvoeding: drs.H.Adriaanse, onderwijskundige.

Medische faculteit, Capaciteitsgroep Medische Sociologie: drs.J.van Reek, medisch socioloog; Capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde: dr.W.M.van Zutphen, huisarts.

Contact drs.H.Adriaanse

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties