Waarom vinden patiënten het moeilijk om te stoppen met medicijnen?

Perspectief
Peter L.B.J. Lucassen
Suzanne A. Ligthart
C. (Kees) Kramers
Anne E.M. Speckens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6054
Abstract

Samenvatting

Veel patiënten vinden het moeilijk om te stoppen met medicijnen die zij langdurig gebruiken. Het is voor artsen belangrijk te weten wat de redenen daarvan zijn. Het gaat hierbij om de gedachte dat het medicijn nodig is vanwege een ontbrekend stofje of een te rooskleurig idee over gunstige effecten terwijl de ‘time to benefit’ al is verstreken. Eerder ervaren onttrekkingsverschijnselen of afhankelijkheid belemmeren het stoppen eveneens. Dit speelt een rol bij middelen die lichamelijke afhankelijkheid induceren, waaronder protonpompremmers en psychofarmaca zoals benzodiazepines, antidepressiva of antipsychotica. Bij psychose, depressie en epilepsie leidt stoppen soms tot terugkeer van de ziekte waarvoor het medicijn oorspronkelijk werd voorgeschreven. Slechte communicatie en het ontbreken van een vertrouwde hulpverlener belemmeren eveneens het proces van stoppen. Voor een succesvolle stoppoging is het van belang enerzijds goed te communiceren met de patiënt, met aandacht voor diens persoonlijke opvattingen, ervaringen, gevoelens en leefomstandigheden, en anderzijds gedegen expertise op te doen over de technische aspecten van stoppen.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen, afd. Eerstelijnsgeneeskunde: dr. P.L.B.J. Lucassen, huisarts (niet-praktiserend), onderzoeker; dr. S.A. Ligthart, huisarts, onderzoeker; afd. Farmacologie-Toxicologie: prof.dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog; Centrum voor Mindfulness: prof.dr. A.E.M. Speckens, psychiater.

Contact P.L.B.J. Lucassen (Peter.Lucassen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Peter L.B.J. Lucassen ICMJE-formulier
Suzanne A. Ligthart ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Anne E.M. Speckens ICMJE-formulier
Waarom vinden artsen het zo moeilijk om te stoppen met medicatie?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties

Marian
ten Sijthoff-Lemson

Soms lukt het niet om met de beschikbare doseringen voldoende lanzaam af te bouwen en moet het nóg langzamer, met evt een pauze (stabilisatie). Voor een aantal van deze "beruchte"  medicaties levert de Regenboog apotheek van Paul Harder taperingstrips. Jammer genoeg worden deze (nog) niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars!

Marian ten Sijthoff-Lemson, huisarts n.p.

Bedankt voor deze tip. Het is inderdaad een groot probleem dat de taperingstrips niet vergoed worden door de zorgverzekeraars. Zij zouden juist gemotiveerd moeten zijn om mensen van de medicatie af te helpen.

namens de auteurs,

Peter Lucassen, huisarts, Radboudumc, afdeling ELG