Adviezen voor het afbouwen van medicatie

Stop niet te snel, dan lukt het wél

Klinische praktijk
Esther G.A. Karssemeijer
Charlotte D.C.C. van der Heijden
Thalijn L.C. Wolters
Bart te Boekhorst
Mendy ter Avest
C. (Kees) Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6039
Abstract

Samenvatting

  • Polyfarmacie leidt tot medicamenteuze interacties, bijwerkingen en kan het risico op morbiditeit en mortaliteit verhogen. Het is daarom belangrijk om te beoordelen of medicatie gestaakt kan worden.
  • Soms moet medicatie tijdelijk worden gestaakt als een patiënt de medicatie niet kan of wil innemen, zoals bij een delier of slikproblematiek. Kijk dan naar alternatieve toedieningsroutes, bijvoorbeeld rectaal, intraveneus of via een sonde.
  • Niet elk geneesmiddel kan abrupt gestaakt worden. Staken geeft risico op recidiveren van symptomen of ziekte. Bij plotseling staken kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Het staken van een geneesmiddel kan ook interacties met andere medicatie introduceren.
  • Middelen met een aangrijpingspunt in het centrale zenuwstelsel, zoals psychofarmaca, parkinsonmiddelen en analgetica, zijn berucht om het optreden van klachten na het staken. Bètablokkers, glucocorticoïden en protonpompremmers geven eveneens een risico op terugkeren van de oorspronkelijke klachten en ontwenningsverschijnselen.
  • Bij deze middelen is geleidelijk afbouwen noodzakelijk, eventueel onder begeleiding van een gespecialiseerd arts.
Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen, afd. Geriatrie: dr. E.G.A. Karssemeijer, klinisch geriater in opleiding; afd. Farmacologie-Toxicologie: dr. C.D.C.C. van der Heijden, vasculair geneeskundige en klinisch farmacoloog in opleiding; dr. T.L.C. Wolters, endocrinoloog in opleiding; drs. B. te Boekhorst, psychiater en klinisch farmacoloog in opleiding; prof.dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog (tevens: Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie). Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Nijmegen: drs. M. ter Avest, ziekenhuisapotheker in opleiding.

Contact E. Karssemeijer (esther.karssemeijer@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Esther G.A. Karssemeijer ICMJE-formulier
Charlotte D.C.C. van der Heijden ICMJE-formulier
Thalijn L.C. Wolters ICMJE-formulier
Bart te Boekhorst ICMJE-formulier
Mendy ter Avest ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers Niet beschikbaar
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties