Onttrekkingsverschijnselen van antidepressiva
Open

01-04-2005
J.J.D. Vlaminck, I.M. van Vliet en F.G. Zitman

– Onttrekkingsverschijnselen van antidepressiva doen zich voor bij zowel de klassieke antidepressiva, te weten tricyclische antidepressiva en monoamine-oxidaseremmers, als de moderne antidepressiva, te weten selectieve serotonineheropnameremmers, en nieuwere antidepressiva zoals venlafaxine en mirtazapine.

– De symptomen die gerapporteerd worden bij deze middelen kunnen ingedeeld worden in 8 groepen, te weten griepachtige verschijnselen, psychische symptomen, gastro-intestinale symptomen, slaapstoornissen, evenwichtsstoornissen, sensorische stoornissen, extrapiramidale verschijnselen en overige verschijnselen.

– Kenmerkend voor deze verschijnselen is dat ze binnen 1-4 dagen na de verlaging of laatste inname van de dosering optreden. Ook kunnen ze vóórkomen bij baby’s van moeders die tijdens de laatste fase van de zwangerschap een antidepressivum hebben gebruikt.

– Van belang bij de start en de beëindiging van de behandeling met een antidepressivum is een goede en zorgvuldige voorlichting.

– Ter preventie is het aan te raden om bij het staken van de behandeling de dosering zo mogelijk langzaam af te bouwen.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:698-701