Waarom observationeel onderzoek als er al een RCT is?

Opinie
Patrick M.M. Bossuyt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4946
Abstract

Recentelijk is een observationeel onderzoek uitgevoerd naar het effect van behandeling met ticagrelor of clopidogrel bij patiënten met acuut coronair syndroom. De resultaten van dit onderzoek zijn strijdig met een eerdere RCT op basis waarvan ticagrelor wordt aanbevolen. Hoe moeten we deze resultaten interpreteren? Is observationeel onderzoek nog wel nodig als er al een grote RCT is?

Samenvatting

Soms wordt observationeel vergelijkend onderzoek uitgevoerd om het effect van een geneesmiddel of een andere behandeling te schatten nadat daar al een groot, gerandomiseerd onderzoek naar is uitgevoerd. Heeft dat wel zin? In dit artikel worden enkele redenen genoemd om observationeel onderzoek te doen, wanneer er al een RCT is uitgevoerd. Ontwikkelingen in de methoden van observationeel onderzoek maken het mogelijk om effecten van behandelingen te bestuderen. Dat onderzoek is echter ook kwetsbaar, omdat de statistische correcties in de data-analyse vaak gebaseerd zijn op keuzes van de onderzoekers, en niet altijd vooraf worden vastgesteld.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Afdeling Epidemiologie en Data Science, Amsterdam: prof.dr. P.M.M. Bossuyt, klinisch epidemioloog.

Contact P.M.M. Bossuyt (p.m.bossuyt@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Patrick M.M. Bossuyt ICMJE-formulier
Is ticagrelor toch gelijk aan clopidogrel?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties