Waarom observationeel onderzoek als er al een RCT is?

Commentaar
13-08-2020
Patrick M.M. Bossuyt

Recentelijk is een observationeel onderzoek uitgevoerd naar het effect van behandeling met ticagrelor of clopidogrel bij patiënten met acuut coronair syndroom. De resultaten van dit onderzoek zijn strijdig met een eerdere RCT op basis waarvan ticagrelor wordt aanbevolen. Hoe moeten we deze resultaten interpreteren? Is observationeel onderzoek nog wel nodig als er al een grote RCT is?

Samenvatting

Soms wordt observationeel vergelijkend onderzoek uitgevoerd om het effect van een geneesmiddel of een andere behandeling te schatten nadat daar al een groot, gerandomiseerd onderzoek naar is uitgevoerd. Heeft dat wel zin? In dit artikel worden enkele redenen genoemd om observationeel onderzoek te doen, wanneer er al een RCT is uitgevoerd. Ontwikkelingen in de methoden van observationeel onderzoek maken het mogelijk om effecten van behandelingen te bestuderen. Dat onderzoek is echter ook kwetsbaar, omdat de statistische correcties in de data-analyse vaak gebaseerd zijn op keuzes van de onderzoekers, en niet altijd vooraf worden vastgesteld.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing