Het voorbeeld van leefstijlinterventies

Uitdagingen bij onderzoek naar complexe interventies

Dobbelstenen
Olaf M. Dekkers
Nathalie Wilmsen
Willem Geerlings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7418
Abstract

Het nut van een gezonde leefstijl lijkt duidelijk, maar goudenstandaardbewijs voor de effectiviteit van leefstijlinterventies is er nauwelijks. Een andere benadering van observationele data kan daar verandering in brengen.

Samenvatting

Leefstijlinterventies dragen potentieel bij aan het voorkomen en de behandeling van een aantal veelvoorkomende chronische ziekten, zoals diabetes type 2 en overgewicht. Niemand twijfelt aan het nut van een gezonde leefstijl, maar tegelijkertijd is duidelijk dat de effectiviteit van leefstijlinterventies veelal niet is onderzocht in gerandomiseerd onderzoek, wat bij geneesmiddelenonderzoek wel gebruikelijk is. In dit artikel bespreken we de methodologische (on)mogelijkheden van het gebruik van randomized controlled trials bij de evaluatie van het effect van leefstijlinterventies op de gezondheid. We exploreren bovendien de waarde van andere onderzoeksmethoden, met name zorgvuldig opgezet niet-gerandomiseerd klinisch onderzoek. Niet-gerandomiseerd ‘real world’-onderzoek kan onder de juiste voorwaarden een valide bijdrage leveren aan het bewijs voor de effectiviteit en veiligheid van leefstijlinterventies.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde: prof.dr. O.M. Dekkers, endocrinoloog en klinisch epidemioloog. Voeding Leeft, Amsterdam: N. Wilmsen MSc, voedingswetenschapper; W. Geerlings, oud-internist-nefroloog, adviseur Voeding Leeft.

Contact O.M. Dekkers (o.m.dekkers@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Aan dit artikel hebben verder significant bijgedragen: prof.dr. H. Pijl (internist-endocrinoloog, LUMC) en prof.dr. E.F.C. (Liesbeth) van Rossum (internist-endocrinoloog en hoogleraar obesitas, Erasmus MC).

Auteur Belangenverstrengeling
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier
Nathalie Wilmsen ICMJE-formulier
Willem Geerlings ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties