Waarom geneeskundestudenten niet kiezen voor een carrière in de ouderengeneeskunde*

Een systematische review
Onderzoek
25-09-2015
Ariadne A. Meiboom, Henk de Vries, Cees M.P.M. Hertogh en Fedde Scheele

Doel

Onderzoeken welke factoren relevant zijn in de overwegingen van geneeskundestudenten voor een eventuele carrière in de ouderengeneeskunde.

Opzet

Systematische review.

Methode

We zochten in de databases PubMed, Embase, PsycINFO en ERIC naar studies over factoren die van invloed zijn op de belangstelling van geneeskundestudenten voor een carrière in de ouderengeneeskunde. 2 onderzoekers selecteerden de relevante studies, waarbij ze gebruikmaakten van kwaliteitscriteria.

Resultaten

20 studies voldeden aan de inclusie- en kwaliteitscriteria. Kenmerken van het vakgebied, zoals oudere patiënten, chronische aandoeningen, geen genezing van deze aandoeningen en de complexiteit van de geriatrische patiënt, schrokken geneeskundestudenten af. Blootstelling aan de ouderengeneeskunde, tijdens het preklinisch en vooral klinisch onderwijs, vergrootte de interesse voor dit vakgebied. Het gebrek aan status en de relatief lage financiële vergoeding hadden een negatieve invloed op de belangstelling.

Conclusie

Blootstelling aan de ouderengeneeskunde door middel van onderwijs is noodzakelijk om geneeskundestudenten te interesseren voor een carrière in dit specialisme. In dit onderwijs ligt de uitdaging om geneeskundestudenten de interessante aspecten van de ouderengeneeskunde te laten zien.