Beroepsvoorkeuren van studenten geneeskunde

Onderzoek
Marc B.M. Soethout
Olle Th.J. ten Cate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6655
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de beroepsvoorkeuren van geneeskundestudenten in Nederland en de aantrekkelijkheid van aspecten van het medisch beroep in de periode 2009-2012.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend onderzoek.

Methode

Uit de gegevens die geneeskundestudenten in Nederland hadden ingevuld in het computerprogramma Inventaris Medische Beroepskeuze (IMBK) werd geanalyseerd wat hun beroepsvoorkeur was en hoe aantrekkelijk zij diverse aspecten van het medisch beroep vonden. Het IMBK-programma was via de KNMG-website ‘Arts in Spe’ in de periode 2009-2012 gratis beschikbaar. Het IMBK-programma was gebaseerd op de vragenlijst van het medisch profielenboek dat ontwikkeld is door de farmaceutische firma GlaxoSmithKline.

Resultaten

Huisartsgeneeskunde was het populairst, vooral onder vrouwelijke geneeskundestudenten, en de belangstelling hiervoor nam toe gedurende de opleiding. Voor verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde en ouderengeneeskunde hadden geneeskundestudenten nauwelijks belangstelling. Directe patiëntenzorg was het aantrekkelijkste beroepsaspect voor geneeskundestudenten. Vrouwelijke studenten hechtten hierbij meer aan direct en langdurig patiëntencontact dan mannelijke. Het aantal uren dat men in de toekomst maximaal wil gaan werken nam af gedurende de opleiding; vrouwen hechtten meer aan regelmatige werktijden met voldoende vrije tijd dan mannen.

Conclusie

Gedurende de geneeskundeopleiding treden veranderingen op in de beroepsvoorkeur van de studenten. Er zijn grote verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke studenten in beroepsvoorkeur en in wat zij aantrekkelijke aspecten van het medisch beroep vinden.

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Sociale Geneeskunde, EMGO+ Instituut, Amsterdam.

Dr. M.B.M. Soethout, arts Maatschappij en Gezondheid.

UMC Utrecht, Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, Utrecht.

Prof.dr. Th.J. ten Cate, medisch-onderwijskundige.

Contact dr. M.B.M. Soethout (mbm.soethout@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 december 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Marc B.M. Soethout ICMJE-formulier
Olle Th.J. ten Cate ICMJE-formulier
Keuze vervolgopleiding vereist sturing en begeleiding
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Buitengewoon storend dat een specialisme dat inmiddels erkend is als zodanig niet is betrokken bij dit nuttige onderzoek.

Ik mis het specialismen SEH-arts!

Hoe is het mogelijk dat dit zowel bij de onderzoekers als de redactie aan de aandacht ontsnapt is.

Het betreft een populair specialisme, waar veel aandacht voor is bij de student en in het bijzonder de co-assistent. Helaas in de bachelor fase op diverse faculteiten nog steeds onvoldoende aandacht voor de acute geneeskunde, en ook in de master-fase geen verplicht onderdeel, maar wel als keuze-stage zeer geliefd.

Het is ontzettend jammer dat deze optie niet in het onderzoek is opgenomen!

 

Arie van Vugt, traumachirurg

 

Het is inderdaad jammer dat de voorkeur voor het profiel SEH-arts niet in het onderzoek betrokken kon worden. De reden hiervan is dat het profiel van de SEH-arts nog niet in het bestaande beroepskeuzeprogramma  IBMK is opgenomen, aangezien het programma in 2007 is ontwikkeld en het profiel SEH-arts toen nog niet bestond. Recent is de onderliggende vragenlijst van het programma herzien en opnieuw voorgelegd aan de medische beroepsgroep, waaronder die van de SEH-arts. De verkregen antwoorden zullen binnenkort in het beroepskeuze programma  IMBK worden opgenomen, zodat ook kan worden nagegaan hoe groot de belangstelling van studenten is voor het profiel SEH-arts.

 

Marc Soethout