Een systematische review

Waarom geneeskundestudenten niet kiezen voor een carrière in de ouderengeneeskunde*

Onderzoek
Ariadne A. Meiboom
Henk de Vries
Cees M.P.M. Hertogh
Fedde Scheele
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9534
Abstract

In de serie Oud, (g)een probleem? publiceren we het komend jaar een groot aantal artikelen over complexe zorg voor ouderen. De serie is deels gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprogramma Nationaal Programma Ouderen. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde in het LUMC, en Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie in het Radboudumc, vormen de gastredactie.

Samenvatting

Doel

Onderzoeken welke factoren relevant zijn in de overwegingen van geneeskundestudenten voor een eventuele carrière in de ouderengeneeskunde.

Opzet

Systematische review.

Methode

We zochten in de databases PubMed, Embase, PsycINFO en ERIC naar studies over factoren die van invloed zijn op de belangstelling van geneeskundestudenten voor een carrière in de ouderengeneeskunde. 2 onderzoekers selecteerden de relevante studies, waarbij ze gebruikmaakten van kwaliteitscriteria.

Resultaten

20 studies voldeden aan de inclusie- en kwaliteitscriteria. Kenmerken van het vakgebied, zoals oudere patiënten, chronische aandoeningen, geen genezing van deze aandoeningen en de complexiteit van de geriatrische patiënt, schrokken geneeskundestudenten af. Blootstelling aan de ouderengeneeskunde, tijdens het preklinisch en vooral klinisch onderwijs, vergrootte de interesse voor dit vakgebied. Het gebrek aan status en de relatief lage financiële vergoeding hadden een negatieve invloed op de belangstelling.

Conclusie

Blootstelling aan de ouderengeneeskunde door middel van onderwijs is noodzakelijk om geneeskundestudenten te interesseren voor een carrière in dit specialisme. In dit onderwijs ligt de uitdaging om geneeskundestudenten de interessante aspecten van de ouderengeneeskunde te laten zien.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in BMC Medical Education (2015;15:101) met als titel ‘Why medical students do not choose a career in geriatrics: a systematic review’. Afgedrukt met toestemming.

VUmc, Amsterdam.

Afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde: drs. A.A. Meiboom en prof.dr. C.M.P.M Hertogh, specialisten ouderengeneeskunde; prof.dr. H. de Vries, huisarts.

Instituut voor onderwijs en opleiden: prof.dr. F. Scheele, gynaecoloog.

Contact drs. A.A. Meiboom (aa.meiboom@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ariadne A. Meiboom ICMJE-formulier
Henk de Vries ICMJE-formulier
Cees M.P.M. Hertogh ICMJE-formulier
Fedde Scheele ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties