Waarderend calamiteitenonderzoek

Het woord 'Safety' omringd door vraagtekens. Op elke letter en vraagteken ligt een vergrootglas.
Jaap F. Hamming
Leontine den Dijker
Ingeborg Steneker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6492
Abstract

Calamiteitenonderzoek leidt vaak tot slecht uitvoerbare en weinig relevante aanbevelingen. Een nieuwe onderzoeksmethode volgens de moderne principes uit de veiligheidswetenschap doet meer recht aan de complexiteit van de dagelijkse praktijk, waardoor zorgprofessionals zich er beter in herkennen.

Samenvatting

Calamiteitenonderzoek leidt vaak tot slecht uitvoerbare en weinig relevante aanbevelingen, omdat de analyse volgens een oorzaak- en gevolgsystematiek wordt verricht. De complexiteit van de zorgverlening vraagt om een andere methode, die de complexiteit van de dagelijkse zorg respecteert en op de juiste waarde schat. Onderzoek volgens het Safety-II-gedachtegoed laat goed zien wat de variabele interacties en afhankelijkheden van het dagelijkse werk zijn. Deze onderzoeken vragen meer inspanning en tijd, maar leiden tot betere adviezen, betere herkenning bij zorgprofessionals en een waarderende gespreksvoering. Dit tot tevredenheid van onderzoekers, betrokken zorgprofessionals, patiënten en familie. Deze methode van calamiteitenonderzoek vraagt om een investering in tijd en mensen van de zorginstelling.

Auteursinformatie

LUMC, Leiden: Afd. Heelkunde: prof.dr. Jaap F. Hamming, chirurg. Afd. Kwaliteit en Patiëntveiligheid: drs. L. den Dijker, adviseur; dr. I. Steneker, directeur.

Contact J.F. Hamming (j.f.hamming@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap F. Hamming ICMJE-formulier
Leontine den Dijker ICMJE-formulier
Ingeborg Steneker ICMJE-formulier
Kwaliteit van zorg en het recht

Ook interessant

Reacties