Vertaling van ‘Just culture’ en ‘Safety-II’ naar de klinische praktijk

Hoe we beter en veilig kunnen leren van calamiteiten

Perspectief
Marit S. de Vos
Leontine den Dijker
Jaap F. Hamming
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1090
Abstract

Samenvatting

Na een calamiteit wensen alle betrokkenen dat hieruit lering wordt getrokken en dat verbeteringen volgen. Veilig leren staat regelmatig onder druk, omdat primair de schuldvraag aan de orde komt. De nadruk dient echter verlegd te worden naar behoeften van zowel patiënten als zorgprofessionals, met als doel herstel van opgelopen schade en vertrouwen in brede zin – een rechtvaardige cultuur (‘Just culture’). Vervolgens is de dagelijkse praktijk een realistischer uitgangspunt voor onderzoek met actieve betrokkenheid van zorgprofessionals (‘Safety-II’). Hiermee wordt een gebeurtenis niet langer gereduceerd tot ‘menselijk falen’, maar worden de complexe werkprocessen en hun onderlinge samenhang doorgrond, om te begrijpen hoe het meestal goed, maar soms ook fout kan gaan. Dieper inzicht in de context van een calamiteit en de verhouding tot de alledaagse praktijk zal verbeterplannen beter doen aansluiten bij die praktijk. Met primaire aandacht voor de behoeften van betrokkenen en waardering van de complexe context kan op een veiligere en realistischere wijze worden geleerd van ongewenste gebeurtenissen, zoals calamiteiten.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Leiden.

Drs. M.S. de Vos, arts-onderzoeker; drs. L. den Dijker, kwaliteitsadviseur; prof.dr. J.F. Hamming, chirurg.

Contact drs. M.S. de Vos (m.s.de_vos@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Meer achtergrondinformatie over ‘Just culture’, ‘Safety-II’ en FRAM is te vinden op respectievelijk: http://sidneydekker.com/just-culture, www.resilienthealthcare.net en http://functionalresonance.com.

Auteur Belangenverstrengeling
Marit S. de Vos ICMJE-formulier
Leontine den Dijker ICMJE-formulier
Jaap F. Hamming ICMJE-formulier
Grenzen aan veilig melden
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties