Waar nog winst te halen bij mammasparende chirurgie?

Opinie
Emiel J T Rutgers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5202
Abstract

De incidentie van borstkanker in Nederland blijft gestaag stijgen.1 Gelukkig vermindert de sterfte aan borstkanker even gestaag, met zo’n 1-1,5% per jaar.2 Dit is toe te schrijven aan toename van vroege diagnoses door het bevolkingsonderzoek en door grotere alertheid van vrouwen, aan betere lokale controle en vooral aan grotere inzet van effectievere adjuvante behandelingen.3

De behandeling van borstkanker behelst 3 belangrijke onderdelen: de zorg voor de primaire tumor in de borst, de zorg voor de lymfkliermetastasen en de zorg voor afstandsmetastasen met verkleining van het risico daarop door adjuvante systemische therapieën.

Betere resultaten bij borstkanker in vroeg stadium

Bij een steeds groter aandeel van de patiënten wordt borstkanker in een vroeg stadium vastgesteld; het gaat dan om tumoren kleiner dan 2-3 cm zonder lymfeklieruitzaaiingen. De behandelmogelijkheden voor de tumor in de borst zijn een borstamputatie en een borstsparende operatie met lokale verwijdering van de tumor en bestraling…

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Amsterdam.

Contact Prof.dr. E.J.T. Rutgers, chirurg-oncoloog (e.rutgers@nki.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Emiel J T Rutgers ICMJE-formulier
Mammasparende chirurgie voor borstkanker

Ook interessant

Reacties