er is nog winst te behalen*

Mammasparende chirurgie voor borstkanker

Onderzoek
Nicole M.A. Krekel
Max H. Haloua
Sandra Muller
Elisabeth Bergers
Derek H.F. Rietveld
Sybren Meijer
M. Petrousjka van den Tol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3573
Abstract

Samenvatting

Doel

De kwaliteit onderzoeken van mammasparende chirurgie voor het palpabele en niet-palpabele mammacarcinoom en van de verschillende excisiemethoden, gemeten met behulp van de excisievolumina en de chirurgische radicaliteit.

Opzet

Retrospectieve multicentrische studie.

Methode

De pathologieverslagen van 726 patiënten die mammasparend waren geopereerd voor invasief mammacarcinoom, werden onderzocht op excisievolume en radicaliteit. Eventueel overtollig gereseceerd mammaweefsel werd uitgedrukt in de berekende resectieratio; dit werd berekend door het volume van het excisiepreparaat te delen door het tumorvolume met een ideale resectiemarge van 1 cm. Een berekende resectieratio van 1,0 betekende dat het excisievolume ideaal was; een berekende resectieratio 2,0 betekende dat 2 maal teveel weefsel was verwijderd.

Resultaten

Van de 726 tumoren bleek 72% palpabel. De mediane berekende resectieratio van deze groep was 2,2 (uitersten: 0,1-43,0) en het percentage irradicaliteit 22,5%. De niet-palpabele carcinomen (n = 201) waren geëxcideerd met behulp van draadgeleiding (58%), echogeleiding (26%), of geleid door radio-occulte laesielokalisatie (ROLL) (16%). De berekende resectieratio’s voor de verschillende methoden waren respectievelijk 2,8, 3,2 en 3,8 (p

Conclusie

Bij mammasparende chirurgie wordt gemiddeld 2 tot 4 maal teveel mammaweefsel verwijderd. Desondanks is 1 op de 5 excisies niet radicaal. Echogeleide chirurgie voor het niet-palpabele mammacarcinoom is de effectiefste methode om een radicale excisie te verwezenlijken. Met een multicentrische prospectief gerandomiseerde studie zal onderzocht worden of echogeleide lumpectomie ook voor het palpabele mammacarcinoom tot optimalisering van excisievolumina en radicaliteit leidt.

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam.

Afd. Chirurgische Oncologie: drs. N.M.A. Krekel, aios plastische en reconstructieve chirurgie en promovendus; drs. M.H. Haloua, promovendus chirurgische oncologie; prof.dr. S. Meijer en dr. M. P. van den Tol, oncologisch chirurgen.

Afd. Radiologie: drs. E. Bergers, radioloog.

Afd. Radiotherapie: dr. D.H.F. Rietveld, radiotherapeut.

Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Algemene chirurgie, Beverwijk.

* Dit artikel is een bewerking van 2 onderzoeken die eerder werden gepubliceerd in Breast Journal (2011;17:602-609) met de titel ‘Excessive resections in breast-conserving surgery: retrospective multicentre study’ en in European Journal of Surgical Oncology (2011; 37:109-15) met de titel ‘A comparison of three methods for nonpalpable breast cancer excision’. Afgedrukt met toestemming.

Contact drs. N.M.A. Krekel (n.krekel@vumc.nl)

Verantwoording

Aan dit artikel werd bijgedragen door dr. Elly S.M. de Lange de Klerk, epidemioloog en biostatisticus, VU medisch centrum, Amsterdam; drs. Annette H. M. Taets van Amerongen, radioloog, VU medisch centrum, Amsterdam; dr. Henri A. H. Winters, plastisch en reconstructief chirurg, VU medisch centrum, Amsterdam; drs. Henk van der Veen, chirurg, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk; dr. Hein B.A.C. Stockmann, chirurg, Kennemer Gasthuis, Haarlem; dr. W.H. (Hermien) Schreurs, chirurg, Medisch Centrum Alkmaar; dr. Herman Bril, patholoog, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk en Kennemer Gasthuis, Haarlem; dr. Henk J. van Slooten, patholoog, Medisch Centrum Alkmaar; en alle medewerkers van de ‘COBALT-studie’ in het Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk; Kennemer Gasthuis, Haarlem; Medisch Centrum Alkmaar; Waterland Ziekenhuis, Purmerend; Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de financiering van studies gerelateerd aan dit artikel is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Pink Ribbon.
Aanvaard op 1 maart 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Nicole M.A. Krekel ICMJE-formulier
Max H. Haloua Niet beschikbaar
Sandra Muller ICMJE-formulier
Elisabeth Bergers ICMJE-formulier
Derek H.F. Rietveld ICMJE-formulier
Sybren Meijer ICMJE-formulier
M. Petrousjka van den Tol ICMJE-formulier
Waar nog winst te halen bij mammasparende chirurgie?

Ook interessant

Reacties