Vroege verwijzing van peuters bij vermoeden van een autismespectrumstoornis

Perspectief
Jenny C. den Boer
Corinne M. Vlamings
Nicolette M. Munsters
Iris J. Servatius-Oosterling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3413
Abstract

Samenvatting

Vroege kenmerken van autismespectrumstoornissen (ASS) kunnen zich tijdens de baby- en peuterleeftijd voordoen. De diagnose ASS kan dan ook op deze leeftijd al worden gesteld. In de praktijk duurt het vaak echter nog vele jaren voordat kinderen met ASS worden gediagnostiseerd. Dit heeft tot gevolg dat deze kinderen de voordelen van vroege interventie mislopen. Terughoudendheid ten aanzien van verwijzing en diagnostiek lijkt voort te komen uit persoonlijke factoren, diagnostische problemen en organisatorische factoren. Wij bespreken deze factoren en benadrukken dat het van belang is om zeer jonge kinderen bij verdenking op ASS te verwijzen naar een kinder- en jeugdpsychiatrische instelling met expertise in het diagnosticeren en behandelen van jonge kinderen.

Auteursinformatie

Stichting Karakter, Ede: drs. J.C. den Boer, kinder- en jeugdpsychiater; dr. N.M. Munsters, psycholoog. GGzE, Eindhoven en de Kempen: drs. C.M. Vlamings, kinder- en jeugdpsychiater. Stichting Karakter, Nijmegen: dr. I.J. Servatius-Oosterling, gz-psycholoog in opleiding tot klinisch-psycholoog.

Contact J.C. den Boer (j.denboer@karakter.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dit perspectief is een initiatief van de Werkgroep Vroegherkenning van het landelijk expertise netwerk Autisme Jonge Kind. De auteurs zijn werkzaam bij verschillende kinder- en jeugdpsychiatrische expertisecentra voor diagnostiek en behandeling van jonge kinderen van 0-6 jaar.

Auteur Belangenverstrengeling
Jenny C. den Boer ICMJE-formulier
Corinne M. Vlamings ICMJE-formulier
Nicolette M. Munsters ICMJE-formulier
Iris J. Servatius-Oosterling ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties