Autismespectrumstoornis bij meisjes en vrouwen
Open

Stand van zaken
01-07-2013
Annelies A. Spek
  • De autismespectrumstoornis (ASS) behelst het gehele spectrum van aan autisme verwante stoornissen, waaronder de autistische stoornis en de stoornis van Asperger.

  • Deze aandoening kan zich anders uiten bij vrouwen dan bij mannen. Meisjes en vrouwen met ASS hebben doorgaans strategie√ęn aangeleerd om te compenseren voor hun sociale en communicatieve beperkingen en bij hen is ook vaak sprake van comorbiditeit.

  • Hierdoor wordt ASS bij vrouwen vaak niet herkend of anders gediagnosticeerd.

  • Er zijn aanwijzingen voor een verhoogde testosteronconcentratie bij vrouwen met ASS, die invloed heeft op de seksuele ontwikkeling. Aseksueel en biseksueel gedrag komen relatief vaak voor.

  • Voor de herkenning van ASS bij vrouwen in de klinische praktijk is het van belang om alert te zijn op compensatiemechanismen voor sociale en communicatieve problemen.

  • Ook kan overbelasting gerelateerd aan sensorische prikkelgevoeligheid en moeite hebben met veranderingen indicatief zijn.

  • Bestaande diagnostische instrumenten voor ASS zijn nog niet onderzocht bij vrouwen en verder onderzoek op dit gebied is van groot belang.