Zestig jaar autisme

Klinische praktijk
I.A. van Berckelaer-Onnes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1024-30
Abstract

Samenvatting

- Het concept ‘autisme’ is de afgelopen jaren verbreed, van ‘vroeginfantiel autisme’ naar ‘autismespectrum’.

- Autisme en aanverwante contactstoornissen worden samen ‘pervasieve ontwikkelingsstoornisen’ genoemd, ook wel ‘autismespectrumstoornissen’. Hiertoe behoren de autistische stoornis in engere zin, de stoornis van Asperger, de pervasieve ontwikkelingsstoornis niet-anderszins-omschreven, de stoornis van Rett en de desintegratieve stoornis van de kinderleeftijd.

- Personen met een autismespectrumstoornis hebben grote moeite met het samenvoegen van waargenomen prikkels tot een betekenisvol geheel.

- Ruim tweederde van de personen met de autistische stoornis, het kernsyndroom, is ook verstandelijk beperkt.

- Hoewel autisme alleen nog maar op gedragsniveau gediagnosticeerd kan worden, is de consensus omtrent een organische bepaaldheid groot. Er is duidelijk sprake van een multifactoriële conditie.

- Autisme kan niet worden genezen, maar adequate interventies kunnen de kwaliteit van het bestaan van mensen met deze stoornis aanzienlijk verhogen.

- De verwevenheid van diagnostiek en interventie is groot. Bij de aanpak onderscheidt men gezinsgerichte en kindgerichte strategieën. Ondersteunende communicatie neemt in de behandeling van mensen met autisme een centrale plaats is. Zij hebben veel behoefte aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid, ook als zij eenmaal volwassen zijn.

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, faculteit der Sociale Wetenschappen, Ambulatorium, Postbus 9555, 2300 RB Leiden.

Contact Mw.prof.dr.I.A.van Berckelaer-Onnes, orthopedagoog en GZ-psycholoog (berck@fsw.leidenuniv.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties