Herkenning van autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Klinische praktijk
M.W. Hengeveld
L. van Londen
R.J. van der Gaag
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1353-7
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1365.

Dames en Heren,

Autisme en aanverwante pervasieve ontwikkelingsstoornissen – kortweg: autismespectrumstoornissen – bij kinderen worden steeds vaker herkend door ouders, onderwijzers en artsen. Wanneer een kind met een autismespectrumstoornis echter gemiddeld tot hoog begaafd is, kan deze ontwikkelingsstoornis tot ver in de volwassenheid onopgemerkt blijven. Dergelijke kinderen kunnen dankzij hun begaafdheid vaak nog redelijk meekomen in de overzichtelijke schoolse omgeving. Maar sommigen lopen vast in hun studie, anderen pas in hun beroep, wanneer meer eisen worden gesteld aan hun sociale vaardigheden, flexibiliteit en organisatievermogen. Weer anderen lopen vast in hun relatie, zeker wanneer er meer eisen worden gesteld aan emotionele wederkerigheid. Ook wordt de diagnose vaak niet gesteld doordat de kenmerken van een autismespectrumstoornis verscholen kunnen gaan achter andere psychiatrische symptomen, zoals angst, depressiviteit, dwangmatigheid of agressie.1

In deze les willen wij u daarom drie patiënten presenteren bij wie pas op…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Psychiatrie, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Hr.prof.dr.M.W.Hengeveld, psychiater.

Transparant, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Leiden.

Mw.dr.L.van Londen, psychiater.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Psychiatrie, Nijmegen.

Contact Hr.prof.dr.R.J.van der Gaag, kinder- en jeugdpsychiater (m.w.hengeveld@erasmusmc.nl)

Ook interessant

Reacties