Autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Klinische praktijk
C.C. Kan
J.K. Buitelaar
R.J. van der Gaag
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1365-9
Abstract

Samenvatting

- Het door Kanner gedefinieerde concept ‘vroegkinderlijke autisme’ is uitgebreid tot een spectrum van autismestoornissen.

- Met de aandacht voor de stoornis van Asperger en de pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven (PDD-NOS), is de vraag naar gerichte diagnostiek van autisme ook bij volwassenen toegenomen.

- Gedurende de ontwikkelingsgang tot volwassene verandert de expressie van de stoornissen in de wederkerige sociale interacties, de communicatie, de verbeelding en het repetitieve, stereotiepe denken en handelen.

- Ook in de volwassenenpsychiatrie moet heteroanamnestische ontwikkelingsgerichte diagnostiek plaatsvinden.

- Autismespectrumstoornissen bij volwassenen kunnen lijken op andere psychiatrische stoornissen of daardoor overschaduwd worden.

- Voor adequate diagnostiek wordt toepassing van gestructureerde interviews, zoals de ‘Autism diagnostic observation schedule’ (ADOS), de ‘Autism diagnostic interview-revised’ (ADI-R) of de ‘Diagnostic interview for social and communication disorders’ (DISCO) aanbevolen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1365-9

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Psychiatrie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Hr.dr.C.C.Kan, psychiater; hr.prof.dr.J.K.Buitelaar en hr.prof.dr.R.J.van der Gaag, kinder- en jeugdpsychiaters (c.kan@psy.umcn.nl)

Ook interessant

Reacties