Signalen oppikken bij jeugdigen

Problematische gehechtheid

Klinische praktijk
Irma M. Hein
Manon C.H. van Dal
Ramón J.L. Lindauer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4269
Abstract

Dames en Heren,

Een problematische gehechtheid heeft een negatieve invloed op de biopsychosociale ontwikkeling van een kind. Als zorgverlener is het van belang om signalen die hierop wijzen te herkennen, zodat verwijzing voor specialistische diagnostiek en behandeling mogelijk wordt.

Samenvatting

Onveilige gehechtheidsrelaties komen bij meer dan een derde van de thuiswonende kinderen voor. Bij ernstige problematische gehechtheid is het van belang dat medici en paramedici dit herkennen, zodat ze het kind en diens verzorger kunnen verwijzen naar specialistische zorg. Er zijn namelijk interventies mogelijk met de kinderen en hun verzorgers die de hechting verbeteren. Zo kunnen de psychische gevolgen voor het kind, ook op latere leeftijd, worden beperkt.

Auteursinformatie

Contact De Bascule, vakgroep Trauma Gehechtheid en Gezin, Amsterdam: Dr. I.M. Hein en prof.dr. R. Lindauer, kinder- en jeugdpsychiaters (i.hein@debascule.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Irma M. Hein ICMJE-formulier
Manon C.H. van Dal ICMJE-formulier
Ramón J.L. Lindauer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties