De uitkomsten van de COMPARE-trial

Vroege reconstructie voorste kruisband of oefentherapie na kruisbandruptuur?

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Max Reijman
Vincent Eggerding
Eline van Es
Ewoud van Arkel
Igor van den Brand
Joost van Linge
Jacco Zijl
Erwin Waarsing
Sita Bierma-Zeinstra
Duncan Meuffels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6083

Een acute voorste-kruisband(VKB)-ruptuur resulteert in eerste instantie in een pijnlijke gezwollen knie, met mogelijke secundaire instabiliteitsklachten, meniscus- en kraakbeenschade en een 10 keer verhoogd risico op artrose. Voor de behandeling van dit letsel bestaat de keuze uit een vroege operatieve reconstructie of beginnen met oefentherapie. Als de patiënt ondanks de oefentherapie blijvende instabiliteitsklachten heeft, kan in een later stadium alsnog een operatieve reconstructie plaatsvinden. Er is geen sterk bewijs voor wat de optimale behandeling is bij een VKB-ruptuur. In de COMPARE-trial vergeleken wij de twee behandelopties.

Methode

De COMPARE-trial is een multicentrische RCT waarin wij de twee behandelopties vergeleken. Patiënten (n = 167) werden gerandomiseerd tussen een vroege VKB-reconstructie (n = 85) en oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut met de optie tot een latere electieve VKB-reconstructie (n = 82). De primaire uitkomstmaat was de score op de ‘International Knee Documentation Committee’(IKDC)-vragenlijst, die de perceptie van de patiënt evalueert betreffende…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Orthopedie en Sportgeneeskunde, Rotterdam: dr. M. Reijman, dr. E. Waarsing en prof.dr. S. Bierma-Zeinstra, onderzoekers; dr. V. Eggerding en dr. D. Meuffels, orthopedisch chirurgen; drs. E. van Es, bewegingswetenschapper. Haaglanden Medisch Centrum, afd. Orthopedie, Den Haag: dr. E. van Arkel, orthopedisch chirurg. Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Tilburg: drs. I. van den Brand, orthopedisch chirurg. Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Orthopedie, Delft: drs. J. van Linge, orthopedisch chirurg. St. Antonius Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Nieuwegein: drs. J. Zijl, orthopedisch chirurg.

Contact M. Reijman (m.reijman@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Max Reijman ICMJE-formulier
Vincent Eggerding ICMJE-formulier
Eline van Es ICMJE-formulier
Ewoud van Arkel ICMJE-formulier
Igor van den Brand ICMJE-formulier
Joost van Linge ICMJE-formulier
Jacco Zijl ICMJE-formulier
Erwin Waarsing ICMJE-formulier
Sita Bierma-Zeinstra ICMJE-formulier
Duncan Meuffels ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties