Toename operatieve behandeling bij voorste-kruisbandletsels

Klinische praktijk
Duncan E. Meuffels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A466

Samenvatting

  • Een voorste-kruisband(VKB)ruptuur is een veelvoorkomend letsel van het bewegingsapparaat.

  • Het aantal VKB-reconstructies neemt toe, zowel in Nederland als mondiaal.

  • Er is vooruitgang geboekt met de chirurgische techniek: van een open naar een artroscopische procedure.

  • Een VKB-reconstructie vermindert niet de kans op artrose en de kinematische eigenschappen van de knie worden niet zoals vóór het trauma.

  • Wel vermindert een VKB-reconstructie doorzakklachten; dit is de belangrijkste indicatie voor operatief ingrijpen.

  • Er zijn in de literatuur onvoldoende langetermijnresultaten beschreven om chirurgische of conservatieve behandeling als eerste keuze aan te wijzen.

  • De behandeling moet per individu worden bepaald, waarbij rekening gehouden moet worden met: klachtenpatroon, mate van instabiliteit, wensen ten aanzien van sportbeoefening, leeftijd en bereidheid tot een 9 maanden durende revalidatie.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Orthopaedie, Rotterdam

Contact Dr. D.E. Meuffels, orthopaedisch chirurg (d.meuffels@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 juli 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties