Goede resultaten van vroegtijdige mobilisatie na voorste-kruisbandreconstructie

Onderzoek
A.J.M. Sauter
M.J. van Haeff
N. van der Lubbe
D. Eygendaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:328-32
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepaling van de resultaten van vroegtijdige mobilisatie na intra-articulaire reconstructie van de voorste kruisband.

Plaats

Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag.

Opzet

Prospectief onderzoek.

Methode

Bij 50 patiënten met chronische voorste-kruisbandinsufficiëntie, 19 vrouwen en 31 mannen, werd de kruisband gereconstrueerd door middel van een autoloog vrij patellapeestransplantaat uit het centrale gedeelte van de patellapees dat oefenstabiel werd gefixeerd. De nabehandeling geschiedde, zonder dat de knie door uitwendige hulpmiddelen beschermd werd, op geleide van spierkracht en reactieve hydrops. Zodra volledige belasting mogelijk was, werd deze toegestaan. Van de patiënten werden 35 maandelijks onderzocht op functie en stabiliteit van de knie gedurende het eerste jaar, en gemiddeld 26,2 maanden na de operatie werden bij alle 50 patiënten functie en stabiliteit, activiteitsniveau (volgens Tegner) en de subjectieve score volgens Lysholm vastgelegd.

Resultaten

Bij 45 van de 50 patiënten was de objectieve stabiliteit goed. Er waren 5 patiënten met een positieve pivot-shift-testuitslag; van hen hadden 2 instabiliteitsklachten. Bij 32 van de groep van 35 werd geen verschil in stabiliteit gemeten na 1, 6, 12 en 24 maanden; 3 kregen in de loop van de tijd een schuiflade. Alle 50 patiënten herkregen goede flexie en extensie.

De subjectieve resultaten aangaande stabiliteit werden door 40 patiënten ‘goed’, door 7 ‘matig’ en door 3 ‘slecht’ genoemd. Van deze laatste 10 hadden 5 een goede objectieve stabiliteit. Volledige belasting van de knie was na gemiddeld 5,4 weken (uitersten: 2-10) mogelijk, hardlopen na 10 weken (4-16). De patiënten gingen na gemiddeld 13,5 weken (2-25) weer aan het werk en bedreven na gemiddeld 6 maanden (3-9) weer hun vroegere sportactiviteiten. Er waren geen rupturen van het extensorapparaat.

Conclusie

Bij een oefenstabiel gefixeerde voorste-kruisbandplastiek met een patellapees leidde vroegtijdige mobilisatie waarbij belast werd op geleide van klachten en klinische bevindingen tot snel functieherstel en goede stabiliteit.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Leyenburg, afd. Orthopedie, Leyweg 275, 2545 CH 's-Gravenhage.

Dr.A.J.M.Sauter en M.J.van Haeff, orthopedisch chirurgen; N.van der Lubbe, fysiotherapeut; D.Eygendaal, assistent-geneeskundige.

Contact dr.A.J.M.Sauter

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties