Vroeg invasieve behandelstrategie niet beter dan selectief invasieve bij patiënten met een acuut coronair syndroom zonder ST-elevatie en met een verhoogde troponinewaarde: langetermijnresultaten van de ICTUS-studie

Onderzoek
F. Windhausen
A. Hirsch
J.G.P. Tijssen
F.W.A. Verheugt
J.H. Cornel
R.J. de Winter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:437-44
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of bij patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) zonder ST-elevatie en met een verhoogde troponine-T-concentratie het routinematig maken van een coronairangiogram gevolgd door eventuele revascularisatie beter is dan een initieel medicamenteuze behandeling.

Opzet

Multicentrische gerandomiseerde klinische trial (www.controlled-trials.com, nummer: SRCTN-82153174).

Methode

Patiënten met ACS zonder ST-elevatie en een verhoogde troponine-T-waarde werden gerandomiseerd voor een vroeg invasieve of selectief invasieve strategie. De vroeg invasieve groep kreeg coronairangiografie en eventueel revascularisatie binnen 48 h; de selectief invasieve groep werd aanvankelijk alleen medicamenteus behandeld. Coronairangiografie werd alleen verricht na refractaire angina pectoris of in geval van recidiefischemie. De primaire uitkomstmaat was de samengestelde uitkomstmaat ‘sterfte, myocardinfarct en heropname wegens angina pectoris’ na 3 jaar en sterfte na 4 jaar follow-up.

Resultaten

In 42 Nederlandse ziekenhuizen werden 1200 patiënten gerandomiseerd voor de vroeg invasieve of selectief invasieve behandelstrategie. Het percentage patiënten dat werd gerevasculariseerd tijdens de initiële ziekenhuisopname was 76 in de vroeg invasieve en 40 in de selectief invasieve groep. De primaire uitkomstmaat kwam voor bij 175 patiënten uit de vroeg invasieve groep (30,0) en bij 150 patiënten uit de selectief invasieve groep (26,0), resulterend in een hazardratio van 1,21 (95-BI: 0,97-1,50; p = 0,09). De sterfte na 4 jaar was in beide groepen vergelijkbaar (7,9 versus 7,7; p = 0,62).

Conclusie

De langetermijnresultaten van deze studie toonden aan dat een vroeg invasieve strategie niet beter is dan een selectief invasieve strategie bij patiënten met ACS zonder ST-elevatie en met een verhoogde troponine-T-concentratie. Implementatie van een van beide strategieën is dus acceptabel voor deze patiëntengroep.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:437-44

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Cardiologie, B2-137, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Hr.F.Windhausen en hr.A.Hirsch, artsen in opleiding tot cardioloog; hr.prof.dr.J.G.P.Tijssen, klinisch epidemioloog; hr.dr.R.J.de Winter, cardioloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Cardiologie, Nijmegen.

Hr.prof.dr.F.W.A.Verheugt, cardioloog.

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Cardiologie, Alkmaar.

Hr.dr.J.H.Cornel, cardioloog.

Contact hr.dr.R.J.de Winter (r.j.dewinter@amc.uva.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met alle auteurs van de eerdere publicatie, namens de studiegroep van de 'Invasive versus conservative treatment in unstable coronary syndromes' (ICTUS)-trial, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties