Bypasschirurgie of dotterbehandeling: welke behandeling voor welke patiënt?

Klinische praktijk
Marcel A.M. Beijk
Jose P.S. Henriques
Bas A.J.M. de Mol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6554
Abstract

Samenvatting

  • Bij patiënten met klachten van ischemisch hartlijden ondanks optimale medicamenteuze behandeling kan in geval van vernauwde kransslagaders een dotterbehandeling of bypassoperatie aangewezen zijn.

  • De keuze voor dotterbehandeling of bypassoperatie moet plaatsvinden in het hartteam, dat bestaat uit een cardiothoracaal chirurg en een interventiecardioloog; de behandelend cardioloog stelt de patiënt met schriftelijke documentatie voor voor revascularisatie na complete diagnostiek.

  • Bij besluitvorming door het hartteam kan rekening worden gehouden met de individuele karakteristieken van de patiënt waarbij het coronair angiogram een centrale rol speelt.

  • Patiënten met een NSTEMI hebben een hoog risico op overlijden en morbiditeit, ondanks verbetering van de medicatie en de invasieve behandelingen. Vroege risicostratificatie is essentieel om te kunnen bepalen welke patiënten veilig medicamenteus en welke patiënten invasief te behandelen.

  • Bij patiënten met een STEMI en bij hemodynamisch instabiele patiënten is een ad-hoc-PCI geïndiceerd.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Cardiologie: dr. M.A.M. Beijk, aios cardiologie; dr. J.P.S. Henriques, interventiecardioloog.

Afd. Cardiothoracale chirurgie: prof.dr. B.A.J.M. de Mol, cardiothoracaal chirurg.

Contact dr. M.A.M. Beijk (m.a.beijk@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6554; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 3 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel A.M. Beijk ICMJE-formulier
Jose P.S. Henriques ICMJE-formulier
Bas A.J.M. de Mol ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties