Het acute coronaire syndroom: technologische verbeteringen in diagnostiek en behandeling

Klinische praktijk
F.W.A. Verheugt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2241-6
Abstract

Samenvatting

- Instabiele angina pectoris en niet-Q-golfmyocardinfarct zijn bij presentatie niet gemakkelijk klinisch en elektrocardiografisch te onderscheiden en worden tegenwoordig vaak ‘acuut coronair syndroom’ genoemd.

- De diagnostiek en de behandeling van acuut coronair syndroom hebben een aantal technologische vernieuwingen doorgemaakt.

- De vroege diagnostiek kan worden verbeterd met het gebruik van plasmametingen van de zeer gevoelige en specifieke hartmerkstoffen troponine I en T.

- Zowel in de medicamenteuze behandeling (nieuwe bloedplaatjesaggregatieremmers) als in de invasieve (toepassing van coronaire stents en arteriële omleidingen) zijn grote, zij het kostbare, verbeteringen aangebracht, waarbij het uit gerandomiseerde onderzoeken nog niet duidelijk is of invasieve of conservatieve therapie de optimale initiële behandeling is.

- De invasieve en de medicamenteuze therapie veranderen snel, zodat de resultaten van de gerandomiseerde onderzoeken al niet meer van toepassing zijn op de cardiologische praktijk van 1999.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Hartcentrum, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.F.W.A.Verheugt, cardioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties