Antitrombotische therapie rondom percutane coronaire interventie

Klinische praktijk
F.W.A. Verheugt
H. Dieker
W.R.M. Aengevaeren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:912-6
Abstract

Samenvatting

– Antitrombotische therapie rondom percutane coronaire interventie is belangrijk bij het voorkómen van complicaties als sterfte en myocardinfarct als gevolg van de procedure.

– Acetylsalicylzuur, clopidogrel en heparine zijn de hoekstenen bij deze behandeling van patiënten die worden gedotterd en bij wie een stent wordt geplaatst.

– Bij percutane interventie bij hoogrisicopatiënten lijken glycoproteïne-IIb/IIIa-receptorblokkers zoals abciximab aangewezen, evenals, in principe, bij alle patiënten met een acuut coronair syndroom met ST-segmentelevatie die een primaire percutane coronaire interventie ondergaan.

– Bij gebruik van zogenaamde ‘drug-eluting’ stents wordt geadviseerd clopidogrel enige maanden langer te geven dan de gebruikelijke 30 dagen.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:912-6

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Cardiologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Hr.prof.dr.F.W.A.Verheugt en hr.dr.W.R.M.Aengevaeren, cardiologen; hr.H.Dieker, arts-onderzoeker.

Contact hr.prof.dr.F.W.A.Verheugt (f.verheugt@cardio.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties