Behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 en tevens coronaire hartziekten

Klinische praktijk
J.J. Wiersma
M.D. Trip
J.J. Piek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:361-6
Abstract

Samenvatting

- Van alle patiënten met een coronaire hartziekte is bij 20-30 reeds bekend dat zij diabetes mellitus type 2 hebben. Van de overige patiënten wordt bij presentatie bij nog eens 15-20 diabetes mellitus en bij 30 glucose-intolerantie geconstateerd. Beide aandoeningen zijn sterke risicofactoren voor het opnieuw optreden van cardiovasculaire ziekte en sterfte.

- Behandeling van deze patiënten met diabetes mellitus type 2 bestaat altijd uit verbetering van de leefstijl, regulering van de bloedsuikerwaarden, cholesterolverlaging en bloeddrukbehandeling. Tevens wordt, bij aanwezigheid van één of meer andere traditionele cardiale risicofactoren, of bij een leeftijd boven de 40 jaar, acetylsalicylzuur en bij een voorgeschiedenis van cardiovasculaire ziekte een angiotensineconverterend-enzym(ACE)-remmer toegevoegd.

- Bij een percutane coronaire interventie worden patiënten met diabetes mellitus type 2 bij voorkeur behandeld met clopidogrel en medicijnafgevende (‘drug-eluting’) stents en bij het optreden van een acuut coronair syndroom worden glycoproteïne(Gp)IIb/IIIa-receptorantagonisten toegevoegd aan de standaardbehandeling.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:361-6

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Cardiologie, B2-224, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.J.J.Wiersma, arts-onderzoeker; mw.dr.M.D.Trip, internist; hr.prof.dr.J.J.Piek, interventiecardioloog.

Contact mw.J.J.Wiersma (j.j.wiersma@amc.uva.nl)

Ook interessant

Reacties