Meer dan 25 jaar coronaire stents

Klinische praktijk
Joost Daemen
Robert Jan van Geuns
Felix Zijlstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5201
Abstract

Samenvatting

  • Het aantal Nederlanders dat jaarlijks gedotterd wordt, ligt rond de 38.000; circa 90% van hen krijgt een stent geïmplanteerd.

  • Ongeveer twee derde van de patiënten wordt gedotterd in verband met een acuut coronair syndroom; het percentage patiënten met stabiel coronair lijden dat gedotterd wordt, neemt af.

  • De moderne drug-eluting stent zorgt voor een aanzienlijke verbetering in de duurzaamheid van de behandeling; 7% van de patiënten heeft na 1 jaar een nieuwe behandeling nodig.

  • Complexe vernauwingen die vroeger veelal werden behandeld met coronaire bypasschirurgie zijn toegankelijk voor dotteren door innovaties en verbeteringen in techniek en apparatuur.

  • Een combinatie van functionele en anatomische metingen van de vernauwing is nodig om een weloverwogen beslissing te nemen over het wel of niet implanteren van een stent.

  • In een groot aantal studies wordt momenteel onderzocht wat de ideale combinatie is van een stent en trombocytenaggregatieremmers.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Thoraxcentrum, Rotterdam.

Dr. J. Daemen, aios cardiologie; dr. R.J. van Geuns en prof.dr. F. Zijlstra, interventiecardiologen.

Contact prof.dr. F. Zijlstra (f.zijlstra.1@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 september 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Joost Daemen ICMJE-formulier
Robert Jan van Geuns ICMJE-formulier
Felix Zijlstra ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties