Vrije artsenkeuze: recht of macht?

Perspectief
Roland M. Bertens
Frank G. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D369
Abstract

Samenvatting

In dit artikel wordt de geschiedenis van de vrije artsenkeuze in Nederland uit de doeken gedaan. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, komt dit concept historisch gezien niet in de eerste plaats voort uit een begaan zijn met de patiënt en diens recht om zijn arts te kiezen. De artsenkeuze moet eerder gezien worden als een machtsmiddel dat aan de basis lag van de complexe verhoudingen die de afgelopen eeuw tussen zorgverleners, verzekeraars en de overheid zijn gegroeid.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Mr.drs. R.M. Bertens, historicus en jurist; prof.dr. F.G. Huisman, medisch historicus.

Contact mr.drs. R.M. Bertens (R.M.Bertens-2@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Utrecht, Nysingh) gaven commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Roland M. Bertens ICMJE-formulier
Frank G. Huisman ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Medische geschiedenis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Dit artikel geeft een interessant historisch inzicht in de ontwikkeling van het begrip "vrije artsenkeuze". De naam van het begrip wordt niet gewijzigd, de gedachten achter het begrip juist wel. Ik zelf denk bij het lezen van dit begrip niet aan recht of macht, maar aan kwaliteit en bescherming. Helaas worden die termen in het artikel niet genoemd, maar concentreert het zich rondom de vermaledijde martkwerking. Wanneer ik aan kwaliteit denk, dan denk ik ook aan zorgverzekerraars die artsen niet contracteren, die aantoonbaar niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Dat zal vroeger ook wel zo gegolden hebben, dat rekeningen van charlatans niet vergoed werden. Van mij mag de vrije artsenkeuze en vrije keuze voor andere zorgverleners blijven bestaan, maar niet als recht of macht, maar als kwaliteitscriterium. De "vrije gecertificeerde zorgverlenerskeuze" voor mijn part.

Wim van der Pol