Vragen naar de onbekende weg
Open

De seksuele anamnese in de medische praktijk
Klinische les
25-04-2016
Peter Leusink, Thea H.A.M. van der Waart, Christine M. Segeren en Tiny Jaarsma

Dames en Heren,

Recent verscheen de gereviseerde NHG-standaard ‘Seksuele klachten’ die diagnostiek en beleid bij diverse seksuele stoornissen bij mannen en vrouwen beschrijft.1 Patiënten met seksuele klachten kunnen een forse lijdensdruk ervaren en problemen hebben met het aangaan en behouden van intieme relaties. We beschrijven in deze klinische les hoe doorvragen naar seksualiteit tot de juiste behandeling en patiënttevredenheid kan leiden en hoe artsen dit op een eenvoudige wijze kunnen doen zonder snel al te zeer in te dringen in de persoonlijke levenssfeer.

Patiënt A, een 44-jarige gehuwde vrouw met 2 kinderen, is 3 jaar geleden behandeld voor een mammacarcinoom met een mastectomie en heeft nu adjuvante hormonale therapie in de vorm van tamoxifen. Tijdens een oncologische controle, die op somatisch terrein geen aanleiding geeft tot zorg, geeft patiënte klachten aan van moeheid, sombere stemming en slaapproblemen. De oncoloog vermoedt een depressie en verwijst patiënte terug naar de huisarts om te bezien of behandeling ...