De seksuele anamnese in de medische praktijk

Vragen naar de onbekende weg

Klinische praktijk
Peter Leusink
Thea H.A.M. van der Waart
Christine M. Segeren
Tiny Jaarsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9896
Abstract

Dames en Heren,

Recent verscheen de gereviseerde NHG-standaard ‘Seksuele klachten’ die diagnostiek en beleid bij diverse seksuele stoornissen bij mannen en vrouwen beschrijft.1 Patiënten met seksuele klachten kunnen een forse lijdensdruk ervaren en problemen hebben met het aangaan en behouden van intieme relaties. We beschrijven in deze klinische les hoe doorvragen naar seksualiteit tot de juiste behandeling en patiënttevredenheid kan leiden en hoe artsen dit op een eenvoudige wijze kunnen doen zonder snel al te zeer in te dringen in de persoonlijke levenssfeer.

Patiënt A, een 44-jarige gehuwde vrouw met 2 kinderen, is 3 jaar geleden behandeld voor een mammacarcinoom met een mastectomie en heeft nu adjuvante hormonale therapie in de vorm van tamoxifen. Tijdens een oncologische controle, die op somatisch terrein geen aanleiding geeft tot zorg, geeft patiënte klachten aan van moeheid, sombere stemming en slaapproblemen. De oncoloog vermoedt een depressie en verwijst patiënte terug naar de huisarts…

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, werkgroep Seksuele klachten, Utrecht.

Drs. P. Leusink en drs. T.H.A.M. van der Waart, huisartsen en seksuologen NVVS.

Erasmus MC, afd. Hematologie, Rotterdam.

Dr. C.M. Segeren, internist-hematoloog/oncoloog, seksuoloog NVVS in opleiding.

Universiteit van Linköping, afd. Social and Welfare Studies, Linköping, Zweden.

Prof.dr. T. Jaarsma, hoogleraar verplegingswetenschap.

Contact drs. P. Leusink (leusinkp@knmg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Peter Leusink ICMJE-formulier
Thea H.A.M. van der Waart ICMJE-formulier
Christine M. Segeren ICMJE-formulier
Tiny Jaarsma ICMJE-formulier
NHG-standaard ‘Seksuele klachten’
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties