NHG-standaard ‘Seksuele klachten’

Klinische praktijk
Jip de Jong
Peter Leusink
Tjerk Wiersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9707
Abstract

Samenvatting

  • De NHG-Standaard ‘Seksuele klachten’ beschrijft diagnostiek en beleid bij veelvoorkomende seksuele klachten.
  • Een adequate seksuele anamnese is essentieel om een goed beeld van de klachten en onderliggende oorzaken te krijgen. De plaats van lichamelijk en aanvullend onderzoek is beperkt.
  • Bij de behandeling van seksuele klachten staan voorlichting en niet-medicamenteuze adviezen centraal. Hierbij is er aandacht voor de diverse aspecten van seksueel functioneren: lichamelijke, psychische, relationele en sociaal-culturele aspecten en genderverschillen.
  • In veel gevallen wordt het beleid bepaald door de oorzakelijke factor, zoals comorbiditeit, seksueel trauma of relatieproblemen.
  • In andere gevallen wordt een meer specifieke diagnose gesteld en is het beleid hierop gebaseerd.
Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Dr. J. de Jong en dr. Tj. Wiersma, huisartsen.

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Seksuologie, Gouda.

Drs. P. Leusink, huisarts en seksuoloog.

Contact dr. J. de Jong (j.dejong@nhg.org)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jip de Jong ICMJE-formulier
Peter Leusink ICMJE-formulier
Tjerk Wiersma ICMJE-formulier
Vragen naar de onbekende weg

Ook interessant

Reacties