Richtlijn ‘Vroegtijdige zaadlozing’

Klinische praktijk
Peter Leusink
Marcel Waldinger
Ellen Laan
Jacques van Lankveld
Eric Meuleman
Cobi Reisman
Luca Incrocci
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5344
Abstract

Samenvatting

In 2010 publiceerde de International Society of Sexual Medicine haar richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van vroegtijdige zaadlozing. Deze richtlijn werd door enkele leden van de Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Disfuncties en de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie vertaald en op enkele punten aangepast. De belangrijkste onderwerpen uit de richtlijn zijn: (a) de anamnese is het belangrijkste diagnostische hulpmiddel; (b) lichamelijk onderzoek is meestal niet noodzakelijk; (c) het vaststellen van het subtype vroegtijdige zaadlozing kan richting geven aan de behandeling; (d) medicamenteuze monotherapie is slechts op de primaire vorm van toepassing; (e) een gecombineerde therapie heeft de voorkeur bij de secundaire vorm en voor de 2 additionele subtypes is farmacotherapie gecontraïndiceerd.

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Seksuologie, Gouda.

Drs. P. Leusink, huisarts en seksuoloog NVVS.

Universiteit Utrecht.

Prof.dr. M. Waldinger, neuropsychiater.

AMC, Amsterdam.

Dr. E. Laan, GZ-psycholoog en seksuoloog NVVS.

Open Universiteit Heerlen.

Prof.dr. J. van Lankveld, psycholoog en seksuoloog NVVS.

VU medisch centrum, afd. Urologie, Amsterdam

Prof.dr. E. Meuleman, uroloog en seksuoloog NVVS.

Ziekenhuis Amstelland, afd. Urologie, Amstelveen.

Dr. C. Reisman, uroloog.

Erasmus MC, afd. Radiotherapie, Rotterdam.

Dr. L. Incrocci, radiotherapeut-oncoloog.

Contact drs. P. Leusink (leusinkp@knmg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: het instituut waarvoor E. Laan werkzaam is, ontving subsidie van Trimel Biopharma. Het instituut waarvoor E. Meuleman werkzaam is, ontving financiële vergoeding van GSK voor het ontwikkelen van postdoctorale training voor huisartsen. P. Leusink ontving financiële vergoeding voor het geven van lezingen. Het instituut waarvoor C. Reisman werkzaam is, ontving financiële vergoeding van Eli Lilly voor consultancywerkzaamheden en het geven van lezingen. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 2 augustus 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Peter Leusink ICMJE-formulier
Marcel Waldinger ICMJE-formulier
Ellen Laan ICMJE-formulier
Jacques van Lankveld ICMJE-formulier
Eric Meuleman ICMJE-formulier
Cobi Reisman ICMJE-formulier
Luca Incrocci ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties