Voorschrijven van ergometrine wegens abortus zonder onderzoek

Perspectief
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:552-3

Het College voor de beslissing in Eerste Aanleg in zaken van het Medisch Tuchtrecht en Medische Geschillen te 's-Gravenhage heeft op woensdag 7 oktober 1987 de navolgende uitspraak gedaan inzake de klacht van: A en B, beiden wonende te IJ, klagers, tegen: C, huisarts, wonende te Z, de persoon over wie geklaagd wordt, hierna te noemen de arts.

Het College voor het Medisch Tuchtrecht in Eerste Aanleg te 's-Gravenhage;

Gezien de stukken;

Gehoord ter zitting van het College van woensdag 7 oktober 1987 partijen in persoon;

Overweegt als volgt:

1. Op 26 december 1985 was klaagster 10½ week zwanger. Om ongeveer 9.30 uur ging zij naar de w.c. Zij hoorde een plons en begon te vloeien. Klager verzocht de arts – die op dat moment dienst deed – een visite af te leggen. De arts vond het niet nodig de gevraagde visite af te leggen. De arts stelde telefonisch de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties