Oogheelkundig onderzoek bij patiënten met diabetes mellitus

Perspectief
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2040-1

Zie ook het artikel op bl. 2005-6.

Het college voor de beslissing in Eerste Aanleg in zaken van het Medisch Tuchtrecht en Medische Geschillen te 's-Gravenhage heeft op woensdag 15 april 1987 de navolgende uitspraak gedaan inzake de klacht van: A, wonende te W, klaagster, tegen B, wonende te X, de persoon over wie geklaagd wordt, hierna te noemen de arts.

Het College voor het Medisch Tuchtrecht in Eerste Aanleg te 's-Gravenhage;

Gezien de stukken, waaronder een proces-verbaal van het behandelde ter zitting van dit College van 11 februari 1987 in deze zaak;

Gehoord ter zitting van het College van woensdag 15 april 1987 de arts in persoon;

Overwegende:

1. De klacht behelst het volgende. Klaagster lijdt aan diabetes mellitus. In verband daarmee is zij al 10 jaar onder controle bij de arts. De arts vond controle om de 2 jaar voldoende. Omdat klaagster niet tevreden was over de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties