Arts verstrekt zonder toestemming van betrokkene informatie aan raadsman en Raad voor de Kinderbescherming

Perspectief
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1658-9

Het College voor de beslissing in Eerste Aanleg in zaken van het Medisch Tuchtrecht en Medische Geschillen te 's-Gravenhage heeft op woensdag 14 december 1988 de navolgende uitspraak gedaan inzake de klacht van: A, klager, wonende te W, tegen: B, bedrijfsarts, wonende te X, de persoon over wie geklaagd wordt, hierna als de arts aan te duiden.

1. Op 11 januari 1988 werd een klacht van klager tegen de arts ontvangen. Namens de arts zond mr. C, advocaat te IJ, op 3 mei 1988 een verweerschrift in. Nadat ook een repliek en dupliek ontvangen waren, werden klager en de arts opgeroepen tegen de zitting van het College van 14 december 1988. Beiden verschenen, klager bijgestaan door mr. D, advocaat te Z, de arts door eerdergenoemde mr. C.

2. Kort samengevat behelst de klacht het verwijt aan de arts dat deze in november 1987 informatie over klager aan de raadsman van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties