Resultaten van RCT’s versus landelijke audits

Voorkeur voor endovasculair aorta-aneurysmaherstel

Opinie
R.H. (Bob) Geelkerken
Jaap F. Hamming
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9290
Abstract

De behandeling van patiënten met een abdominaal aorta-aneurysma (AAA) bestaat uit een open chirurgische ingreep of endovasculaire aneurysma reparatie (EVAR). Voor de electieve behandeling van patiënten met een AAA heeft de EVAR benadering de voorkeur. Ook bij de acute behandeling van patiënten met een geruptureerd AAA wordt deze techniek steeds vaker toegepast. In totaal zijn er 3 gerandomiseerde klinische studies (RCT’s) verricht waarin de uitkomsten van de klassieke operatie en de EVAR werden vergeleken bij patiënten met een geruptureerd AAA.1-3

In een follow-upstudie van een van deze trials, de ‘Amsterdam joint acute aneurysm experiment’(AJAX)-studie,1 vonden de onderzoekers ook 5 jaar na de oorspronkelijke operatie (open reparatie of EVAR) geen verschil in de overleving en het aantal hernieuwde ingrepen.4 Dit komt overeen met de uitkomsten van de 3 genoemde RCT’s, maar toch zijn deze onderzoeken niet de leidraad geworden in de vaatchirurgische praktijk.

Is de vaatchirurg niet ontvankelijk…

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Vaatchirurgie, Enschede.

Dr. R.H. Geelkerken, vaatchirurg.

Medisch Spectrum Twente, afd. Vaatchirurgie, Enschede.

Prof.dr. J.F. Hamming, vaatchirurg.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Vaatchirurgie, Leiden.

Contact dr. R.H. Geelkerken (r.geelkerken@mst.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
R.H. (Bob) Geelkerken ICMJE-formulier
Jaap F. Hamming ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties