Patiënt met ruptuur aneurysma aortae abdominalis beter af met centralisatie van zorg

Opinie
Jan Bosma
Lea M. Dijksman
Anco Vahl
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7643
Abstract

De discussie over complexe zorg die momenteel breed gevoerd wordt, is vooral gemotiveerd door de noodzaak tot verdere kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Het uitgangspunt van deze discussie is dat deze doelen gerealiseerd zouden kunnen worden door centralisatie van complexe zorg, optimale patiëntenselectie en een selectieve inzet van de nieuwste, vaak minder invasieve – maar meestal kostbaardere – behandelmethoden.

De opvang en behandeling van patiënten met een ruptuur van een aneurysma van de abdominale aorta (RAAA) is een voorbeeld van complexe zorg. Centralisatie hiervan in verband met volumenormering, patiëntenselectie – bij hoogbejaarden zijn de uitkomsten onzeker – en de meerwaarde van minimaal-invasieve maar kostbare behandelingen van RAAA zijn momenteel onderwerp van discussie.

Naast talloze observationele studies zijn er recent 2 belangrijke gerandomiseerde multicentrische trials over dit onderwerp verschenen: de Amsterdamse AJAX-trial ('AJAX' staat voor 'Amsterdam Joint Acute aneurysm eXperience') en de Britse IMPROVE-trial (wat staat voor 'Immediate Management of the Patient with…

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Dr. J. Bosma, vaatchirurg; drs. L.M. Dijksman, epidemioloog; dr. A. Vahl, vaatchirurg en klinisch epidemioloog.

Contact dr. J. Bosma (j.bosma@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan Bosma ICMJE-formulier
Lea M. Dijksman ICMJE-formulier
Anco Vahl ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties