Endovasculaire behandeling van het geruptureerde aneurysma aortae abdominalis

Klinische praktijk
Jan A. ten Bosch
Dink A. Legemate
Joep A.W. Teijink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A506
Abstract

Samenvatting

  • Er zijn twee behandelopties voor het geruptureerde aneurysma van de abdominale aorta (AAA): de conventionele open behandeling en de endovasculaire minimaal invasieve behandeling (EVAR).

  • De open operatie heeft een aanzienlijke mortaliteit en morbiditeit, hetgeen onder andere toegeschreven wordt aan de gecombineerde effecten van algehele anesthesie en blootsteling aan de operatieve ingreep.

  • Op basis van anatomische kenmerken zoals vastgelegd middels CT, is EVAR mogelijk bij ongeveer de helft van de patiënten met een geruptureerd AAA.

  • Een grote meerderheid van vergelijkend onderzoek laat een duidelijke trend zien naar een lagere perioperatieve mortaliteit voor EVAR ten opzichte van een open operatie: respectievelijk 18-24% en 34-38%; tevens is er een sneller herstel.

  • Echter, de voornamelijk observationele studies zijn zeer heterogeen. Een correcte vergelijking is nauwelijks mogelijk door potentiële selectiebias, waarbij patiënten met een gunstiger anatomisch en hemodynamisch beeld eerder in aanmerking komen voor endovasculaire behandeling.

  • De eventuele voordelen van EVAR worden momenteel in een grote gerandomiseerde studie geëvalueerd.

Auteursinformatie

Atrium Medisch Centrum Parkstad, afd. Vaatchirurgie, Heerlen.

Drs. J.A. ten Bosch, arts-onderzoeker vaatchirurgie.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Prof.dr. D.A. Legemate, chirurg en klinisch epidemioloog.

Catharina ziekenhuis, afd. Vaatchirurgie, Eindhoven.

Dr. J.A.W. Teijink, vaatchirurg.

Contact dr. J.A.W. Teijink (jaw.teijink@home.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 mei 2009

Ook interessant

Reacties