Is er nog plaats voor open herstel?

Behandeling van abdominaal aorta-aneurysma

Klinische praktijk
Erik N. van Tol
Jorg L. de Bruin
Jan D. Blankensteijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6994
Abstract

Samenvatting

  • Vanwege de lagere perioperatieve mortaliteit, complicaties en kortere opnameduur is endovasculair herstel van een infrarenaal aorta aneurysma de voorkeursbehandeling geworden.

  • 3 gerandomiseerde studies waarin endovasculair herstel werd vergeleken met open herstel rapporteerden follow-upgegevens van gemiddeld 6 jaar.

  • Hieruit blijkt dat het perioperatieve overlevingsvoordeel van endovasculair herstel 2-3 jaar na de ingreep niet meer aangetoond kan worden. Na endovasculaire behandeling worden meer re-interventies uitgevoerd.

  • De meeste patiënten overlijden aan cardiovasculaire complicaties, wat het belang van optimaal medicamenteus cardiovasculair risicomanagement bij deze patiëntengroep onderstreept.

  • Het overlevingsvoordeel van een endovasculaire aneurysmareparatie ten opzichte van open herstel gaat sneller verloren bij oudere hoogrisicopatiënten dan bij relatief jonge patiënten met een laag operatierisico.

Auteursinformatie

VUmc, afd. Heelkunde, Amsterdam.

Drs. E.N. van Tol, onderzoeker heelkunde; drs. J.L. de Bruin en dr. J.D. Blankensteijn; vaatchirurgen.

Contact drs. E.N. van Tol (e.vantol@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Erik N. van Tol ICMJE-formulier
Jorg L. de Bruin ICMJE-formulier
Jan D. Blankensteijn ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties