OVER-trial beëindigt de discussie niet

Electieve endovasculaire of open behandeling van het infrarenale AAA?

Opinie
Jorg L. de Bruin
Mark J.W. Koelemay
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4385
Abstract

De behandeling van het infrarenale aneurysma van de abdominale aorta heeft de laatste 30 jaar een transformatie ondergaan van vervanging door een buis- of broekprothese in een open operatie naar minimaal invasieve chirurgie met een endovasculaire stentgraft (endoprothese). Het Britse National Institute for Health Care and Excellence (NICE) adviseert in zijn conceptrichtlijn om een open operatie te doen wanneer de twee methoden even geschikt zijn, vanwege de mogelijk slechtere overleving op de lange termijn, een hoger risico op re-interventie en daarmee hogere kosten na de plaatsing van een endoprothese. Hebben de Britten een punt?

Een profylactische operatie van een asymptomatisch infrarenaal aneurysma van de abdominale aorta (AAA) wordt geadviseerd als de diameter van het AAA 5,5 cm is bij mannen en 5,0 cm bij vrouwen; het doel van de operatie is om overlijden door ruptuur te voorkomen. De behandeling van het infrarenale AAA door via de liesslagaders een endoprothese in te brengen (endovasculaire aneurysmareparatie, EVAR) biedt belangrijke procedurele voordelen, zoals een lagere perioperatieve sterfte, minder complicaties en sneller postoperatief herstel.

Uit gegevens van de Dutch Surgical Aneurysm Audit (DSAA) blijkt dat in Nederland 79% van de ongeveer 2350 electieve aneurysmaoperaties die jaarlijks worden uitgevoerd, EVAR’s zijn.1 De perioperatieve sterfte is 0,9% na EVAR, en 5% na een open operatie.1 Dit verschil wordt deels veroorzaakt doordat patiënten met complexere aneurysma’s vaker een open operatie ondergaan, maar er is ook een verschil als het aneurysma op beide manieren geopereerd kan worden. Uit de DSAA-gegevens…

Auteursinformatie

St George’s Vascular Institute, St George’s Hospital, Londen, Verenigd Koninkrijk: dr. J.L. de Bruin, vaatchirurg. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Chirurgie: dr. M.J.W. Koelemay, vaatchirurg en klinisch epidemioloog.

Contact M.J.W. Koelemay (m.j.koelemaij@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jorg L. de Bruin ICMJE-formulier
Mark J.W. Koelemay ICMJE-formulier
Electieve aneurysmachirurgie: open of endovasculair?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties