Preoperatieve screening op kwetsbaarheid en een multidisciplinaire aanpak

Ouderen met een aneurysma van de abdominale aorta

Klinische praktijk
Rosa M. Smoor
Rogier H.J. Kropman
H.P.A. (Eric) van Dongen
Grytsje A. de Boer
Jan Wille
Peter G. Noordzij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4447
Abstract

Dames en Heren,

Een aneurysma van de abdominale aorta (AAA) is een veelvoorkomende aandoening, met name onder oudere blanke mannen. De behandelopties zijn een endovasculaire aneurysmareparatie (EVAR), een open chirurgische ingreep of een conservatief beleid. De keuze van de behandeling is bij ouderen complex en afhankelijk van hun anatomische kenmerken, levensverwachting en fysiologische reservecapaciteit. In dit artikel bespreken wij de meerwaarde van preoperatieve screening op kwetsbaarheid en een multidisciplinaire aanpak bij ouderen met een AAA.

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Patiënt A, een 64-jarige man met astmatische bronchitis, werd preoperatief gescreend op kwetsbaarheid vanwege een juxtarenaal aneurysma (diameter: 85 mm). Omdat hij eerder in een ander ziekenhuis vanwege een complexe anatomie was afgewezen voor een EVAR, was een open chirurgische ingreep de enige optie. In het verleden had patiënt een gastric-bypassoperatie ondergaan en recentelijk was bij hem een ICD geïmplanteerd na een reanimatie als gevolg van ventrikelfibrilleren. De preoperatieve screening vond plaats in 3 domeinen – fysiek, mentaal en sociaal – aan de hand van de ‘Anesthesiologische geriatrische evaluatie’ (AGE) (tabel 1). Daarnaast schatten wij het preoperatieve risico in met behulp van de Glasgow-aneurysmascore (GAS); de GAS-score was 71,8 (tabel 2).

Tabel 1
‘Anesthesiologische geriatrische evaluatie’
Methode om ouderen met een aneurysma van de abdominale aorta preoperatief te screenen op kwetsbaarheid in 3 domeinen
Tabel 1 | ‘Anesthesiologische geriatrische evaluatie’ | Methode om ouderen met een aneurysma van de abdominale aorta preoperatief te screenen op kwetsbaarheid in 3 domeinen

Fysiek Ondanks een normale eetlust was patiënt in het afgelopen jaar ongewenst 13 kg afgevallen (BMI: 24 kg/m2). Hij had een sterk verlaagde inspanningstolerantie, met een maximale actieradius van 100 m. De uitslag van de ‘timed up and go’(TUG)-test…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. Afd. Anesthesiologie en Intensive Care: drs. R.M. Smoor, arts-onderzoeker; dr. H.P.A. van Dongen, anesthesioloog; dr. P.G. Noordzij, anesthesioloog-intensivist. Afd. Vaatchirurgie: dr. R.H.J. Kropman en dr. J. Wille, chirurgen. Afd. Cardiologie: drs. G.A. de Boer, cardioloog.

Contact P.G. Noordzij (p.noordzij@antoniusziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn geen belangen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rosa M. Smoor ICMJE-formulier
Rogier H.J. Kropman ICMJE-formulier
H.P.A. (Eric) van Dongen ICMJE-formulier
Grytsje A. de Boer ICMJE-formulier
Jan Wille ICMJE-formulier
Peter G. Noordzij ICMJE-formulier
Zorg op maat voor ouderen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties